Skip to main content
Please wait...

Odluka o utvrđivanju namjena, kriterijia i načina raspodjele sredstava za podršku naučnoistraživačkoj djelatnosti na području Kantona Sarajevo iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2020. godinu