Skip to main content
Please wait...

Mladi naučnici istraživači

Datum

Dodatna saznanja vezana za ranu dijagnostiku i procjenu težine kliničke slike COVID19 pacijenata će biti kreirana na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu zahvaljujući sredstvima Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, obezbjeđenim kroz program Sufinansiranja naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata čiji su nosioci mladi naučnici/istraživači,  kroz projekat naziva ,,Analiza potencijalnih biomarkera u ranoj dijagnostici, praćenju statusa i ishoda pacijenata oboljelih od COVID-19”, a pod vođstvom prof. dr Tamera Bege.

Rezultati istraživanja će dati i odgovore na pitanja o značaju i povezanosti genetičkih mutacija i njihovu povezanost sa težinom kliničke slike COVID19 pacijenata, ali i važan odgovor o stabilnosti antitjela i imunog odgovora pacijenata u različitim vremenskim okvirima.

U okviru projekta je nabavljen automatski imunohemijski analizator kao jedan od ključnih dijelova opreme za realizaciju projekta, te je dana 1.12.2021. na Farmaceutskom fakulteta Univerziteta u Sarajevu, održana edukacija za članove projektnog tima o korištenju aparata.

Edukaciji su prisustvovali uposlenici Katedre za Farmaceutsku biohemiju i laboratorijsku dijagnostiku Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, studenti doktoranti, kao i studenti integrisanog studija farmacije, koji će upravo preko navedenog projekta i uz korištenje visoko sofisticirane opreme u sklopu Laboratorija za biohemiju, imunohemiju i molekularnu dijagnostiku, realizirati svoje doktorske disertacije i brojne završne radove, ali i  imati priliku da unaprijede svoje znanje i vještine laboratorijskog rada.