Skip to main content
Please wait...

OBAVJEŠTENJE

Datum

Obavještavaju se dobitnici sredstava koji se nalaze na Konačnoj-rang listi dobitnika sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje projekata za mlade udruženja/neprofitnih organizacija i projekata/programa studentskih organizacija iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu, broj: 27-01/2-04-28577-6/21 od 07.12.2021. godine, da će potpisivanje ugovora sa dobitnicima sredstava biti upriličeno u prostorijama Vlade Kantona Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića br.1.

Prilog Veličina
O B A V J E Š T E N J E_0.pdf 129.04 KB