Skip to main content
Please wait...

Odluka o utvrđivanju konačne rang liste dobitnika sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje troškova III ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu dobitnicima priznanja "Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu" za 2021. godinu