Konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo

Konkurs za upis učenika u prvi razred srednjih škola KS u šk. 2011/2012 godini, termini za prijemni ispit, Pravila sa kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo.