Konkursi za prijem uposlenika u školskim ustanovama Kantona Sarajevo su objavljeni za radna mjesta u sljedećim školskim ustanovama Kantona Sarajevo

Konkursi za prijem uposlenika u školskim ustanovama Kantona Sarajevo su objavljeni za radna mjesta u sljedećim školskim ustanovama Kantona Sarajevo:

- JU Osnovna muzička i baletska škola ''Novo Sarajevo''

- JU OŠ ''Edhem Mulabdić''