Skip to main content
Please wait...

Ministrica Husić-Mehmedović i rektor Škrijelj posjetili Šumarski, Mašinski i Prirodno-matematički fakultet

Datum

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, prof.dr. Melika Husić-Mehmedović i rektor Univerziteta u Sarajevu, prof.dr. Rifat Škrijelj nastavili su posjete organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu, te ovom prilikom posjetili Šumarski fakultet, Mašinski fakultet i Prirodno-matematički fakultet.

U njihovoj pratnji bili su prof.dr. Naris Pojskić, predsjednik Vijeća Grupacije prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka i prof.dr. Samir Dolarević, predsjednik Vijeća Grupacije tehničkih nauka.

Posjete su organizirane kako bi se sagledale okolnosti u kojima fakulteti djeluju, te prioriteti i problemi koje je potrebno rješavati kroz zajedničko djelovanje Univerziteta i Ministarstva, a s ciljem kontinuiranog razvoja Univerziteta u Sarajevu i unapređenja kvaliteta visokog obrazovanja.

Prilikom posjeta, rukovodstvima fakulteta su predstavljene aktivnosti u vezi sa uspostavljanjem Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS, kao i one koje se odnose na pripremu novog zakona o visokom obrazovanju.

Ministrica Husić-Mehmedović je naglasila da će zakon koji je u pripremi biti denormiran, moderan zakon koji dolazi od akademske zajednice.

Govoreći o izdvajanjima za nauku podsjetila je da će ove godine biti izdvojena najveća sredstva za nauku, veća nego ikada prije, u iznosu od tri miliona KM, čime će se, između ostalog, omogućiti jačanje istraživačkih kapaciteta.

U toku posjeta rukovodstva sva tri fakulteta su ministrici Husić-Mehmedović predočili svoje najvažnije aktivnosti i rezultate rada, te posebno naglasili naučni doprinos i postignuća ostvarena kroz međunarodnu saradnju.

Također, svi oni su predstavili svoje infrastrukturne kapacitete, kao i okolnosti u kojima izvode online nastavu.

Razgovarano je i o mogućnostima unapređenja realizacije nastavnog procesa, kao i o načinima održavanja terenske nastave i laboratorijskih vježbi.