Skip to main content
Please wait...

Ministrica Husić-Mehmedović: Dogovorena bliska saradnja Ministarstva sa fakultetima i institutima UNSA

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS, prof. dr. Melika Husić-Mehmedović je, u pratnji rektora Univerziteta u Sarajevu, prof.dr. Rifata Škrijelja i saradnica, proteklih dana intenzivno obilazila organizacione jedinice UNSA, odnosno sarajevske fakultete i institute. 

Do sada je obišla njih devet, i to: Stomatološki fakultet sa klinikama, Arhitektonski i Građevinski fakultet, Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju, Farmaceutski fakultet, Veterinarski fakultet, Pravni fakultet, Ekonomski fakultet i Fakultet političkih nauka. 

I danas je ministrica Husić-Mehmedović posjetila još tri fakulteta: Fakultet za javnu upravu, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, te Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije. 

Cilj ovih posjeta je sagledavanje prioriteta i svih problema koje je potrebno rješavati u sinergijiskom djelovanju Ministarstva i Univerziteta, a sve radi omogućavanja kontinuiranog razvoja UNSA.

Izrada novih zakona o visokom obrazovanju i naučnoistraživačkoj djelatnosti u KS, sagledavanje aktuelnog stanja, evidentiranje eventualnih poteškoća u radu, te unapređenje saradnje, kao i realizacija nastavnog procesa, teorijske i praktične nastave, prostorni kapaciteti i modernizacija opreme bile su samo neke od tema razgovora koje su ministrica Husić-Mehmedović i rektor Škrijelj vodili da dekanima ovih visokoškolskih ustanova.

Tokom ovih posjeta, rukovodioci fakulteta su ministrici Husić-Mehmedović predočili ključne aktivnosti i rezultate rada, te posebno naglasili postignuća u međunarodnoj saradnji, naročito potcrtavajući rad na međunarodnim istraživačkim i razvojnim projektima. 

Predstavili su i svoje infrastrukturne kapacitete, kao i okolnosti u kojima izvode online nastavu.

Istakli su kako su nastavni proces i kontakti sa studentima u online okruženju postali svakodnevnica, te dodali da oni daju dobre rezultate.

Naglasili su i kako su ovi transformativni procesi nezaustavljivi, kao i kako se svakodnevno obogaćuju novim metodama, sadržajima i pristupima dajući tako novu dinamiku visokom obrazovanju.

Ministrici Husić-Mehmedović je posebno prezentovan i režim rada u vanrednim okolnostima u Institutu za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju.

"Novouspostavljeno Ministarstvo uložit će snažne napore u unapređenje saradnje sa ciljem razvoja Univerziteta u Sarajevu i njegovih organizacionih jedinica. Novi zakon o visokom obrazovanju, kao i o naučnoistraživačkoj djelatnosti stvorit će stimulativno okruženje za reformu postojećih i nedovoljno razvijenih segmenata nastavnog i naučnog procesa, te time potaknuti njihov značajniji razvoj", iskazala je svoja očekivanja ministrica Husić-Mehmedović, nakon ovih posjeta.

Inače, sve one su iskorištene i za otvaranje neposrednih razgovora o navedenom zakonu o visokom obrazovanju, koji je trenutno u izradi, o modalitetima ulaganja u naučnoistraživački rad, kao i provođenju nastavnih i naučnoistraživačkih aktivnosti. 

 
Slika