Skip to main content
Please wait...

Ministrica Husić-Mehmedović u razgovoru sa predstavnicima SPUS-a istakla: Naš prioritet je da studenti imaju dobar smještaj i adekvatnu ishranu

Ministrica za nauku, visokog obrazovanja i mlade Kantona Sarajevo, prof.dr. Melika Husić-Mehmedović i predstavnici Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu - SPUS danas su razgovarali veoma konstruktivno o brojnim temama koje se tiču studenata, visokog obrazovanja, te unapređenja kvaliteta života studentske populacije u Kantonu Sarajevo.

Bilo je riječi i organizaciji nastavnog procesa u narednom semestru, to jeste o načinima i modalitetima njenog izvođenja.

Jedna od tema današnjeg sastanka bio je i položaj izuzetnih studenata, nositelja “Srebrene značke”, sa prosjekom ocjena od 9 do 9,5, a koji su tokom prethodnih sastanaka i razgovora nenamjerno izostavljeni.

„Na današnjem sastanku je razgovarano i o stanju u studentskim domovima, pri čemu je istaknuto da je naš prioritet da studenti imaju dobar smještaj i adekvatnu ishranu“, istakla je nakon sastanka ministrica Husić-Mehmedović.

Naglasila je i kako će Ministarstvo koje predvodi poduzeti sve da obezbijedi dobre uslove stanovanja svakom studentu.

„Razgovarali smo i divnim idejama, čijom primjenom bi se Kampus mogao i trebao razvijati. Sjajan prostor u centru grada dodijeljen je Univerzitetu na raspolaganje, ali nažalost godinama se čekaju razne dozvole i uslovi, zbog kojih još uvijek nije počela njegova adekvatna izgradnja i renoviranje. Ukoliko nam dozvole epidemiološki uslovi, organizirat ćemo različite akcije u okviru Kampusa, studentske igre, Univerzijadu“, detaljno je obrazložila zajedničke planove sa SPUS-om ministrica Husić-Mehmedović.

Navela je i kako su zajednički maštali kako će to sve izgledati kada ovaj dio grada oživi vrevom studenata.

 

Slika

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba