Skip to main content
Please wait...

Svečano otvoren Laboratorij za simulacije u logistici i ITS-u na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije UNSA

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS, prof.dr. Melika Husić-Mehmedović, rektor Univerziteta u Sarajevu, prof.dr. Rifat Škrijelj, te dekan Fakulteta za saobraćaj i komunikacije prof.dr. Amel Kosovac otvorili su danas prigodnim presijecanjem vrpce Laboratorij za simulacije u logistici i ITS-u, koji predstavlja upravljačku i informatičko-komunikacijsku nadgradnju klasičnog saobraćajnog i komunikacijskog sistema, na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu.

„Počastvovana sam činjenicom da mi je data mogućnost da otvorim ovaj laboratorij, koji će od danas biti dat na korištenje i obrazovanje više od 800 studenata prvog, drugog i trećeg ciklusa studija Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu“, kazala je ministrica Husić-Mehmedović nakon otvaranja.

Dodala je kako će radom u laboratoriju studenti razviti vještine povezivanja pojedinih nastavnih cjelina, koje se obrađuju u okviru izvedbenih planova različitih kolegija, a što je neophodno za izradu kvalitetnih završnih, master i doktorskih radova iz područja tehnologije prometa i transporta.

Inače, u ovom laboratoriju izvodit će se nastava iz kolegija koji u okviru svog nastavnog plana i programa podrazumijevaju korištenje specijaliziranih računarskih programa za modeliranje i ispitivanje logističkog sistema, kao i simulacije ITS operacija potrebnih za učenje i temeljito razumijevanje logističkog sistema u cijelosti.

„Rad u Laboratoriju za simulacije u logistici i ITS-u važan je i neizostavan dio obrazovanja za studente, jer im pomaže u razumijevanju i ispitivanju kompleksnih tehničko-tehnoloških sistema u okviru logističkog prometnog procesa“, istakli su ovom prilikom predstavnici Fakulteta za saobraćaj i komunikacije.

Naglašen je i veliki značaj nabavke i korištenja ove opreme u prilagođavanju standardima i normativima u oblasti visokog obrazovanja i naučnoistraživačke djelatnosti Fakulteta za saobraćaj i komunikacije.

 

Slika

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba