Skip to main content
Please wait...

Svečano otvoren Laboratorij za simulacije u logistici i ITS-u na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije UNSA

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS, prof.dr. Melika Husić-Mehmedović, rektor Univerziteta u Sarajevu, prof.dr. Rifat Škrijelj, te dekan Fakulteta za saobraćaj i komunikacije prof.dr. Amel Kosovac otvorili su danas prigodnim presijecanjem vrpce Laboratorij za simulacije u logistici i ITS-u, koji predstavlja upravljačku i informatičko-komunikacijsku nadgradnju klasičnog saobraćajnog i komunikacijskog sistema, na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu.

„Počastvovana sam činjenicom da mi je data mogućnost da otvorim ovaj laboratorij, koji će od danas biti dat na korištenje i obrazovanje više od 800 studenata prvog, drugog i trećeg ciklusa studija Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu“, kazala je ministrica Husić-Mehmedović nakon otvaranja.

Dodala je kako će radom u laboratoriju studenti razviti vještine povezivanja pojedinih nastavnih cjelina, koje se obrađuju u okviru izvedbenih planova različitih kolegija, a što je neophodno za izradu kvalitetnih završnih, master i doktorskih radova iz područja tehnologije prometa i transporta.

Inače, u ovom laboratoriju izvodit će se nastava iz kolegija koji u okviru svog nastavnog plana i programa podrazumijevaju korištenje specijaliziranih računarskih programa za modeliranje i ispitivanje logističkog sistema, kao i simulacije ITS operacija potrebnih za učenje i temeljito razumijevanje logističkog sistema u cijelosti.

„Rad u Laboratoriju za simulacije u logistici i ITS-u važan je i neizostavan dio obrazovanja za studente, jer im pomaže u razumijevanju i ispitivanju kompleksnih tehničko-tehnoloških sistema u okviru logističkog prometnog procesa“, istakli su ovom prilikom predstavnici Fakulteta za saobraćaj i komunikacije.

Naglašen je i veliki značaj nabavke i korištenja ove opreme u prilagođavanju standardima i normativima u oblasti visokog obrazovanja i naučnoistraživačke djelatnosti Fakulteta za saobraćaj i komunikacije.

 

Slika