Skip to main content
Please wait...

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS: Izdvojeno 500.000 KM za sufinansiranje naučnoistraživačkih projekata

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade izdvojilo je sredstva u iznosu od 500.000 KM za sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata u Kantonu Sarajevo.

Ovim povodom, ministrica za nauku, visoko obrazovanje prof. dr Melika Husić Mehmedović, potpisala je 21 ugovor sa predstavnicima javnih i privatnih visokoškolskih i naučnih ustanova.

Svim dobitnicima sredstava je čestitala i zaželila im puno uspjeha u radu, kvalitetne naučne rezultate i objave radova.

Ministrica je poručila da su sredstva za podršku razvoja nauke i naučnoistraživačkog/umjetničkoistraživačkog rada u Kantonu Sarajevo planirana u Budžetu Ministarstva za 2021. godinu u iznosu od tri miliona.

To je do sada, po njenim riječima, najveći obezbijeđeni iznos za programe nauke, a bit će realizovan putem javnog poziva koji će se objaviti u aprilu mjesecu.

Imajući u vidu činjenicu da je naučnoistraživačka djelatnost od posebnog društvenog interesa za Kanton Sarajevo, Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade, je u ime Vlade, preuzelo obavezu ispunjenja finansiranja projekata prema Odluci o konačnoj rang listi dobitnika sredstava od 29.12.2020. godine.

Slika

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba