Skip to main content
Please wait...

Konstituisan Savjet za nauku

U okviru Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo danas je konstituisan Savjet za nauku.

Ovo tijelo će u okviru svojih nadležnosti definisanih Zakonom o naučnoistraživačkoj djelatnosti biti podrška resornoj ministrici Meliki Husić-Mehmedović u promociji nauke, unapređenju naučnih rezultata i istraživačkih dostignuća u Kantonu Sarajevo.

Savjet za nauku broji devet članova, poštujući različite grupacije, univerzitete i tržište rada, a naredne četiri godine će njim predsjedavati akademik Asif Šabanović.

Ovim povodom, ministrica Husić-Mehmedović je istakla svoje zadovoljstvo i čast što će imati ovakve kolegice i kolege u Savjetu za nauku.

„Riječ je o izuzetno referentnom skupu naučnika, od čijih savjeta će korist imati ne samo Ministarstvo, već cijelo BH društvo. Kao prvu aktivnost Savjet je danas dobio prijedlog kriterija za sufinansiranje naučnoistraživačkih, odnosno umjetničkoistraživačkih projekata. Nakon njihovog mišljenja planiramo raspisati javni poziv za dodjelu sredstava za provođenje projekata sredstvima u iznosu od tri miliona KM“, naglasila je ministrica Husić-Mehmedović.

Najavljeno je i kako će susreti članova Savjeta za nauku biti redovno organizirani, te naglašeno kako su profesori entuzijasti koji imaju za cilj promjenu sistema promocije nauke i uključivanje više istraživača u projekte, sa posebnim naglaskom na mlađe istraživače, doktorante i magistrante.

 

Slika

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba