Skip to main content
Please wait...

Nastavak projekta Vlade KS i UNDP-a: Predstoji analiza poslovanja u Studentskom centru, Zavodu za zaštitu kluturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, Toplanama i Službi za zapošljavanje KS

Vlada KS u saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) i Vladom Kraljevine Norveške, nastavlja implementaciju projekta “Jačanje integriteta javnih preduzeća (PEIP)” čiji je cilj pružanje kvalitetne usluge građanima uz unapređenje poslovanja i suzbijanje korupcije u javnim preduzećima i ustanovama KS.

“Projekt je započet u prvom dijelu našeg mandata zbog ogromnog broja problema u javnim preduzećima i ustanovama čiji kvalitet usluga nije na zadovoljavajućem nivou, a koštaju građane mnogo više nego što su to normalni standardi. Apsurdno je da skupo plaćamo loše usluge, te smo se našli u situaciji da od naših međunarodnih partnera tražimo analizu poslovanja nekih firmi i ustanova,  koje će nam pomoći da ih stavimo na noge. U 2019. godini smo dobili veoma kvalitetne i detaljne analize i izvještaje od renomirane, svjetski poznate konsultantske kuće-PricewaterhouseCoopers, koja je izvršila analizu poslovanja KJKP “Rad”,  ZOI’84 i JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo. U ovom drugom dijelu mandata odlučili smo se za nastavak analiza poslovanja još četiri kantonalne ustanove i preduzeća, u kojima je to hitno, kako bismo imali uvid u stanje i mogli napraviti kvalitetne odluke”, istakao je premijer KS Edin Forto.

Dodao je da su u fokusu finansijska analiza i operativno poslovanje, organizacione strukture, mapiranje ključnih koruptivnih rizika te analize zakonodavnog okvira u preduzećima i ustanovama. Za svako od preduzeća će se pripremiti sveobuhvatni izvještaji sa ključnim nalazima i preporukama, te mjerama za unapređenje sveukupnog poslovanja, poboljšanje profitabilnosti, solventnosti te jačanje političke autonomije i procedura interne kontrole. Podsjetio je da je takva analiza  izrađena i za preduzeće Gras.

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Melika Husić Mehmedović istakla je opredjeljenje Vlade da JU Studentski centar bude jedan od prioriteta u nastavku ovog projekta. Navela je da su u ovoj ustanovi utvrđeni višemilionski gubici i dugovanja, a usluga koju pruža studentima je nezadovoljavajuća.

“Vlada je oformila radnu grupu koja se posljednja dva mjeseca intenzivno bavila pitanjima rješavanja statusa i uloge Studentskog centra. Jedan od zaključaka je bio neophodnost adekvatnog utvrđivanja i analize stanja, kako bismo mogli donijeti  dugoročne odluke koje će trajno riješiti ovo pitanje. Nismo za to da se donose neka paušalna rješenja kojim bi se samo kratkoročno, takoreći, pospremila situacija ”, kazala je ministrica.

Po najavi ministra kulture i sporta Samira Avdića, ovim projektom će biti obuhvaćen i Zavod  za zaštitu kluturno-historijskog i prirodnog naslijeđa KS. Istakao je da je vrlo važno urediti poslovanje  i upravljanje ovim Zavodom čija je funkcija od velikog interesa za Kanton.

Analiza poslovanja, kao i mapiranja koruptivnih rizika vršit će se i u preduzećima KJKP “Toplane” Sarajevo  i Služba za zapošljavanje KS , koje je Vlada KS također delegirala za ovaj projekt.

Po završetku analize u navedenim javnim ustanovama i preduzeću,  pružit će im se tehnička i stručna podrška eksperata angažovanih od strane UNDP-a, a kako bi se implementirale preporuke iz analiza poslovanja.

Nadalje, tokom 2021. godine bit će implementiran specijalistički trening program za jačanje kapaciteta ključnog osoblja za poboljšanje strukture upravljanja, politika i prepoznavanja i suzbijanje koruptivnih praksi, odnosno ključnog osoblja iz javnih preduzeća i ustanova, kao i resornih ministarstava i Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom. Pored navedenog trening programa, u sklopu projekta bit će razvijen metodološki okvir, odnosno priručnik za mapiranje i suzbijanje koruptivnih rizika u javnim preduzećima i ustanovama.

Slika

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba