Skip to main content
Please wait...

Istaknut napredak u realizaciji projekta izgradnje i opremanja objekta biblioteke UNSA

Univerzitet u Sarajevu je danas ugostio delegaciju Saudijskog fonda za razvoj u sastavu direktor inž. Bandr S. Alharbi, savjetnik Abdullah M. Alromeih, i projekt menadžer inž. Amar Albelaihees.

Posjeta ove delegacije organizirana je s ciljem obilaska projektnih jedinica koje implementiraju projekte finansirane sredstvima Fonda koji predstavljaju, a jedna od projektnih jedinica je i Univerzitet u Sarajevu koji koristi njegova sredstva za kapitalni projekt izgradnje Univerzitetske biblioteke u Kampusu UNSA.

Sa ovom delegacijom susreli su se ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, prof.dr. Melika Husić-Mehmedović, rektor, prof.dr. Rifat Škrijelj, načelnik Općine Novo Sarajevo, dr. Hasan Tanović, prorektor za finansije, prof.dr. Tarik Zaimović, te projektni menadžer Jedinice za implementaciju projekta izgradnje i opremanja pomenute biblioteke, prof.dr. Adnan Pašić.

Učesnici sastanka su razmatrali redovni izvještaj o dosadašnjim aktivnostima i upoznali se sa napretkom u realizaciji projekta izgradnje biblioteke, koji u punom iznosu finansira Saudijski fond za razvoj.

Naglasivši da je ovaj fond strateški partner Univerziteta u Sarajevu, rektor Škrijelj je uputio riječi zahvalnosti njegovim predstavnicima na finansiranju izgradnje ovog izuzetno važne obrazovne ustanove.

Istakao je i da se ovim projektom daje ozbiljan doprinos jačanju obrazovnih i naučnih kapaciteta u Sarajevu i Bosni i Hercegovini.

„Izgradnja univerzitetske infrastrukture predstavlja dio moje programske orijentacije, kao rektora Univerziteta, ali i stratešku orijentaciju Univerziteta kao institucije“, istakao je rektor Škrijelj te dodao da je izgradnja biblioteke od neprocjenjive važnosti za Univerzitet u Sarajevu, grad Sarajevo i državu Bosnu i Hercegovinu.

Zgrada biblioteke, bruto površine cca 15.000 m², svojim prostorno‐funkcionalnim sklopom slijedi programske elemente definirane postojećim master planom i regulacionim planom Kampusa UNSA.

„Kampus je sigurno najvažniji projekt ne samo za Univerzitet u Sarajevu, već za cijelo Sarajevo, i sigurno će unaprijediti kvalitet života studenata, ali i svih stanovnika ovog grada. Sa bibliotekom ćemo zvanično otpočeti i vidjeti prvu zgradu u okviru Kampusa, a posebno mi je drago što je to upravo biblioteka, jer simbolizira primarno obrazovnu namjenu Kampusa“, navela je ministrica Husić-Mehmedović.

Načelnik Tanović je izrazio spremnost ove lokalne zajednice da uloži maksimalan trud i napor kako bi ovaj strateški projekt, projekt od interesa za državu, zaživio u što kraćem vremenskom periodu.

A profesor Zaimović je predstavio značajne iskorake koji su u prethodnom periodu ostvareni, te je tokom prezentacije pružio uvid u stepen izvedbe pripremnih građevinskih radova na lokaciji.

Izvještaj o aktivnostima je prezentirao i profesor Pašić, koji je i tvorac idejnog projekta biblioteke UNSA.

Predstavnici Saudijskog fonda za razvoj su istakli da je njihov rad proširen na više od 80 zemalja svijeta, ali da Bosna i Hercegovina zauzima posebno mjesto u njihovom djelovanju.

Kako su naveli, generalno usmjerenje Fonda je da bude na usluzi građanima Bosne i Hercegovine i njihova želja je da se ti odnosi unaprijede.

„Ono što istinski želimo jeste da imamo jaku vezu između građana BiH i Saudijske Arabije, da doživljavamo jedni druge kao prijatelje“, istakao je direktor Alharbi.

Kada su u pitanju tehnički aspekti realizacije projekta izgradnje i opremanja biblioteke, predstavnici ovog fonda su naveli da su izuzetno zadovoljni napretkom koji je ostvaren u kratkom periodu, te naglasili da će i njihovo djelovanje biti vođeno iskrenom željom da izgradnja što prije počne.

Za trenutnu fazu realizacije projekta izgradnje i opremanja biblioteke Univerziteta u Sarajevu sva tehnička priprema je završena. Slijedi slanje tenderske dokumentacije na odobrenje Saudijskom fondu za razvoj, nakon čega će biti objavljen tender za firmu koja izvodi radove i oprema zgradu. Po okončanju tenderske procedure očekuje se početak građevinskih radova.

 

Slika

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba