Skip to main content
Please wait...

Ministrica Husić-Mehmedović: Podrška Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, prof.dr. Melika Husić-Mehmedović i predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, akademik Muris Čičić potpisali su danas ugovor o finansiranju redovnih djelatnosti Akademije od strane Kantona Sarajevo.

Kako je istaknuto ovom prilikom, riječ je o vrlo važnoj podršci bez koje Akademija, kao centar naučnoistraživačke djelatnosti, ne bi mogla da opstati. 

U tom smislu, kako je naveo profesor Čičić, finansijska podrška Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS je presudna za opstanak i nesmetan rad Akademije.

Ministrica Husić-Mehmedović kazala je da je Akademija institucija od posebnog značaja za Bosnu i Hercegovinu, te je samim tim po prvi put zvanično prepoznata u Kantonu Sarajevo od strane resornog Ministarstva.

"Na ovaj način finansijski podržavamo njen rad i opstanak. Apelujem i na druge instance vlasti da podrže najznačajniju naučnoumjetničku instituciju u BiH kroz finansijske, ali i druge vidove podrške", rekla je ministrica Husić-Mehmedović.

 
Slika

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba