Skip to main content
Please wait...

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS podržalo projekt “Cultural Collision BiH”

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo prepoznalo i podržalo projekt “Cultural Collision BiH”, koji se realizira u saradnji sa CERN-om. Realizacija ovog projekta počela je u novembru 2020. godine, a njegova realizacija privodi se kraju.

Radi se o projektu čija je ideja inspiriranje timova mladih ljudi, srednjoškolaca i studenata, za rad na naučnim temama pod nadzorom naučnika i umjetnika. Krajnji cilj je stvaranje umjetničkih video zapisa ili digitalnih umjetničkih djela koja ilustriraju njihov interdisciplinarni dijalog (nauka i umjetnost).

Ciljna publika finalnih digitalnih umjetničkih djela su drugi učenici i studenti, kao i pripadnici šire javnosti.

Unutar projekta u BiH je uključeno šest gradova sa ukupno 11 timova, sa preko 100 srednjoškolaca i nešto manje studenata.

Više informacija o njemu na stranici: https://indico.cern.ch/event/970862/.

U okviru projekta učesnici su dobili 18 visokokvalitetnih postera na temu nauke, kosmologije i povezane umjetnosti.

Pregled postera dat je na:

https://indico.cern.ch/event/1015445/attachments/2201978/3724647/ListOfPostersBosniaHerzogovina2020.pdf,

Posteri su također raspoređeni i u školama, čiji su se učenici uključili u ovaj projekt, i to u: Drugoj gimnaziji, Gimnaziji SSST i u Prvoj bošnjačkoj gimnaziji, ali i na Odsjeku za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Dalje, na inicijativu učesnika ovog projekta potpisan je i sporazum između BiH i CERN-a o saradnji.

Sarajevski tim sačinjava šest srednjoškolaca, pet studenata i jedna učenica osnovne škole.

Supervizori sarajevskog tima su dr. Dževdeta Dervić iz Druge gimnazije, Nedim Šećeragićsa ALU i prof.dr. Azra Gazibegović - Busuladžić sa Odsjeka za fiziku, Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.

Prezentacija finalnih umjetničkih video zapisa svih BiH timova će se održati 18. juna sa početkom u 13:00 sati (za srednjoškolsku publiku i studente), a zvanični događaj za počasne zvanice počinje isti dan u 16:30 sati. Događaj će biti hibridnog karaktera, i učesnici će se javljati iz Banjaluke, Sarajeva i Mostara.

Svi zainteresirani će se moći priključiti preko zoom platforme. Više informacija na web stranici:

https://indico.cern.ch/event/1047913/

 
Slika

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba