Skip to main content
Please wait...

Uklanjanje arhitektonskih barijera: Nakon 20 godina obnovljeni i prilagođeni toaleti, te prostori sa tuševima u Psihijatrijskoj bolnici KS

Jedan od devet objekata na kojima je implementiran projekt uklanjanja arhitektonskih barijera je i objekt Psihijatrijske bolnice Kantona Sarajevo, gdje je nakon više od 20 godina izvršena rekonstrukcija i prilagodba tri toaleta i dva prostora sa tuševima.

Pored toga, postavljene su dvije pristupne rampe ispred ulaza u objekt, sa ciljem lakšeg kretanja osobama sa invaliditetom. Ukupna vrijednost radova iznosi preko 62.000 KM.

Radi se o projektu kojeg Vlada KS provodi u saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija, u okviru kojeg je planirano izvođenje radova na ukupno 44 objekta u oblasti socijalne zaštite, zdravstva, obrazovanja.

Izgradnjom prilazne i druge infrastrukture, cilj je osobama sa invaliditetom, nepokretnim i teško pokretnim olakšati pristup javnim ustanovama Kantona Sarajevo.

Do sada su završeni radovi na ukupno devet javnih objekata. To su: OŠ Hrasno, Peta osnovna škola, Šesta osnovna škola, OŠ Grbavica I, Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović", objekt Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja – lokalitet Bijambare, Veterinarski fakultet, JU Zavod za medicinu rada KS i Psihijatrijska bolnica KS.

Ukupna vrijednost prve faze projekta iznosi preko tri miliona KM. 

 
Slika

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba