Skip to main content
Please wait...

Misije UN u BiH pružile podršku reformskim procesima u visokom obrazovanju

Ministrica nauke, visokog obrazovanja i mladih Kantona Sarajevo Melika Husić-Mehmedović danas se sastala sa rezidentnom koordinatoricom UN u BiH dr. Ingrid Macdonald, šeficom predstavništva UNCEF-a u BiH dr. Rownak Khan, te šefom Ureda UNESCO-a u Sarajevu Sinišom Šešumom sa kojima je razgovarala o reformi visokog obrazovanja u Kantonu Sarajevo. Ministrica je informisala delegaciju o preduzetim koracima, te o potrebi usvajanja novog zakona o visokom obrazovanju s ciljem podizanja standarda visokog obrazovanja u Kantonu Sarajevu. Razgovaralo se i o modelima eksterne ekspertize u aktuelnim zakonskim rješenjima u visokom obrazovanju, uz podizanje nastavnih i istraživački kapaciteta nastavnog osoblja na bh. univerzitetima, sa posebnim naglaskom na Univerzitet u Sarajevu. Kako je istakla ministrica Husić-Mehmedović, danas je napravljen i plan budućeg zajedničkog djelovanja u navedenim pravcima.

 

Slika

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba