Skip to main content
Please wait...

Ministrica Nikolić i SPUS: Zajedničkim radom ćemo jačati akademsku autonomiju, ali i odgovornost svih aktera visokog obrazovanja

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, prof.dr. Aleksandra Nikolić održala je sastanak sa predstavnicima Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu Farukom Devićem i studenticom-prorektoricom Validom Abdagić.

Ovom prilikom, ministrica Nikolić je pozvala studente da uzmu učešće u realizaciji akciji „Masovno pošumljavanje 2021“ koju organizuje Vlada Kantona Sarajevo putem resornih ministarstva, a što su njeni gosti prihvatili i istakli da se raduju pozivu, te iskazali nadu da će odziv studenata biti zadovoljavajući i za primjer svim ostalim učesnicima ove životno važne akcije.

Na sastanku se još razgovaralo o Zakonu o visokom obrazovanju, posebno o članovima koji regulišu prenos ECTS bodova, odnosno nastavnih predmeta u narednu studijsku godinu.

Također je, u ovom kontekstu, istaknuta i potreba izrade novog zakona o visokom obrazovanju.

“Zajedničkim radom ćemo jačati akademsku autonomiju, ali i odgovornost svih aktera visokog obrazovanja”, istakla je u razgovoru sa predstavnicima studenata ministrica Nikolić.

Ostale teme tokom ovog sastanka bila su i druga pitanja od značaja za studente u Kantonu Sarajevo.

Ministrica Nikolić je zatražila od predstavnika SPUS-a da uzmu aktivno učešće u procesu donošenja novog zakona, kao i drugim projektima i programima nauke, obrazovanja i mladih koji su od značaja za Kanton Sarajevo.

 

Slika

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba