Skip to main content
Please wait...

Vlada KS podržava studentice Pravnog fakulteta u Sarajevu, pobjednice Regionalnog takmičenja u simulaciji suđenja iz ljudskih prava

Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto i ministrice za nauku, visoko obrazovanje i mlade Aleksandra Nikolić, te pravde i uprave Darja Softić-Kadenić primili su danas četiri studentice Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu koje su nedavno pobijedile na Regionalnom takmičenju u simulaciji suđenja iz ljudskih prava.

Ovo takmičenje se sastoji u simulaciji postupka pred Evropskim sudom za ljudska prava i jedno je od najprestižnijih takmičenja za pravne fakultete u ovoj oblasti u Evropi, a organizira ga švedska nevladina organizacije "Civil Rights Defenders". Na takmičenju je učestvovalo 12 pravnih fakulteta s prostora regije, i to iz: Ljubljane, Zagreba, Rijeke, Splita, Niša, Skoplja, Podgorice, Tirane, Banja Luke, Novog Sada, Mostara i Sarajeva.

Članice ekipe Pravnog fakulteta UNSA bile su Emina Kukuljac, Lamija Dedagić, Anesa Karaman i Delila Islamović, a za takmičenje ih je pripremao asistent Pravnog fakulteta Harun Išerić.

U okviru usmenog dijela takmičenja, ekipa Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu je odnijela pobjedu u pet mečeva i to protiv pravnih fakulteta iz Tirane, Zagreba, Ljubljane i u dva finalna meča protiv Pravnog fakulteta iz Niša.

Kao rezultat ostvarenog uspjeha, ekipa Pravnog fakulteta u Sarajevu će učestvovati u velikom – transevropskom – finalu koje će se održati u sudnicama Evropskog suda za ljudska prava u Strasbourgu. U ovom finalu, susrest će se sa pobjednikom identičnog takmičenja koje se održava među pravnim fakultetima država Skandinavije.

Finalno takmičenje koje će biti održano na Dan ljudskih prava, 10. decembra 2021.godine, a kako je rečeno na današnjem sastanku, studentice će imati podršku Vlade Kantona Sarajevo.

Kako je istakla ministrica Softić-Kadenić, radi se o izuzetnom uspjehu, jer je Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu ostvario svoj najbolji uspjeh na ovom takmičenju, a ujedno i kao jedini pravni fakultet iz cijele BiH.

“To, naravno, prepoznaje Vlada, odnosno ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade, te pravde i uprave. Spremni smo pomoći pružanjem konkretne podrške”, istakla je ministrica Softić-Kadenić.

Ministrica Nikolić navela je da joj je u vrijeme dok je obavljala dužnost prorektorice na Univerzitetu u Sarajevu bilo izuzetno zadovoljstvo družiti se sa nadarenim mladim ljudima, te da je sretna što takvu mogućnost ima i danas kao ministrica.

“Zadivljena sam uspjehom naših studentica koje su zauzele ovu vrlo značajnu poziciju na regionalnom takmičenju. To će podići vidljivost grada Sarajeva i doprinijeti onome što moje kolege i ja stalno govorimo da je – 'Sarajevo grad mladih i uspješnih ljudi'. Mi to moramo prepoznati, podržati i dalje graditi”, istakla je ministrica Nikolić.

Prema njenim riječima, Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade će dati svoj puni doprinos izgradnji novog pristupa čitavom sektoru, a posebno mladim ljudima koji iskazuju želju da napreduju i ulažu vlastite napore. Istakla je da su u slučaju studentica Pravnog fakulteta ti napori izuzetni.

“Uloženo je puno vremena i truda, jer se većina aktivnosti odvija na engleskom jeziku, što traži detaljnu i složenu pripremu, jer je simulacija vrlo slična pravom suđenju. Želim se zahvaliti za uloženi trud i što su pomogle Sarajevu, Univerzitetu u Sarajevu i cjelokupnom sektoru da pokažu šta i koliko mogu”, zaključila je ministrica Nikolić.

 

Slika

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba