Skip to main content
Please wait...

Ministrica Nikolić i savjetnik Akcesme razgovarali o kreiranju zajedničkih studijskih programa između univerziteta iz Turske i Kantona Sarajevo

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, prof.dr. Aleksandra Nikolić primila je danas savjetnika za obrazovanje pri ambasadi Republike Turske u Bosni i Hercegovini Faruka Berata Akcesmea.

Ovom prilikom, savjetnik Akcesme se, prije svega, zahvalio na prijemu i zaželio uspješan rad nedavno imenovanoj ministrici Nikolić.

Istakao je i kako je dosadašnja saradnja bila izuzetno uspješna, te iskazao stav prema kojem je internacionalizacija visokog obrazovanja i nauke u Kantonu Sarajevo područje koje otvara mogućnosti za jačanje buduće saradnje.

Ministrica Nikolić je naglasila i da su mogućnosti za buduću saradnju brojne, te potcrtala kako bi od velikog značaja bila kreiranja posebnih studijskih programa koji bi se izvodili dijelom u BiH, a dijelom u Republici Turskoj, a koji bi na kraju rezultirali zajedničkom diplomom.

Dodala je i da bi ovakva bilateralna saradnja mogla uključiti i druge zainteresirane univerzitete iz regiona, Evrope ili svijeta.

„Ovo bi svakako doprinijelo unapređenju kvaliteta visokog obrazovanja i nauke, ali posredno i kvaliteta života mladih ljudi u Kantonu Sarajevo, to jeste u cijeloj Bosni i Hercegovini“, obrazložila je ministrica Nikolić.

Razgovor je završen u srdačnom tonu uz izraženu namjeru da se ojača dalja saradnja.

 

Slika

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba