Skip to main content
Please wait...

Ministrica Nikolić održala sastanak s predstavnicama vijeća mladih KS i Općine Novi Grad

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, prof.dr. Aleksandra Nikolić održala je sastanak sa predstavnicama Vijeća mladih Kantona Sarajevo i Vijeća mladih Općine Novi Grad Naidom Mehanović i Adnom Jeleč.

Ovom prilikom, ministrica Nikolić je pozvala mlade u Kantonu Sarajevo da uzmu učešće u realizaciji akcije „Masovno pošumljavanje 2021“ koju organizuje Vlada Kantona Sarajevo putem resornih ministarstva, a što su njene gošće prihvatile.

Iskazale su očekivanja da će i odziv mladih na spomenutu akciju biti zadovoljavajući.

Na sastanku se dalje razgovaralo o Akcionom planu za mlade, te implementaciji zaključaka Tematske sjednice Skupštine Kantona Sarajevo o statusu mladih iz 2019. godine.

Predsjednica Vijeća mladih KS Mehanović je predstavila ministrici Nikolić rad Vijeća i sve aktivnosti koje poduzimaju, te istakla raniju dobru saradnju s resornim ministarstvom.

Ministrica Nikolić je iskazala spremnost za nastavak podrške i pomoći Vijeću mladih Kantona Sarajevo po svim istaknutim pitanjima, a sve u cilju poboljšanja statusa mladih u Kantonu Sarajevo. 

 
Slika

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba