Skip to main content
Please wait...

Ministrica Nikolić posjetila Univerzitet u Sarajevu, iskazala opredijeljenost Ministarstva za podršku njegovom razvoju

Novoimenovana ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, prof.dr. Aleksandra Nikolić je, sa pomoćnicama za visoko obrazovanje Azrom Ivazović i za nauku Azeminom Njuhović, te sekretarom Ministarstva Belmom Trajkov, danas posjetila Univerzitet u Sarajevu (UNSA). 

U fokusu razgovora sa rukovodstvom Univerziteta bilo je stvaranje institucionalno-legislativnog okruženja koje će omogućiti da UNSA jača izvrsnost kako pojedinaca, tako i timova, ali i cjelokupnog sektora. Također, teme susreta bile su i provođenje integracije, te realizacija nastavnog procesa i naučnoistraživačkog rada.

Sastanku su prisustvovali rektor Univerziteta u Sarajevo, prof.dr. Rifat Škrijelj, prorektori - prof.dr. Dženana Husremović, prorektorica za nastavu i studentska pitanja, prof.dr. Mirza Dautbašić, prorektor za naučnoistraživački rad, prof.dr. Dušanka Bošković, prorektorica za kvalitet, prof.dr. Tamara Karača Beljak, prorektorica za umjetnost, umjetničkoistraživački rad, kulturu i sport, generalni sekretar Kenan Filipović, šefica Službe za pravne poslove Berina Smajlović-Doljančić, te šef kabineta rektora Miroslav Živanović.

Ministrica Nikolić je ocijenila današnji sastanak kao veoma uspješan, te izdvojila ključne poruke.

„Prva poruka je da kažemo i pokažemo Univerzitetu u Sarajevu da smo mi jedan tim, da je Ministarstvo opredijeljeno da podrži Univerzitet u njegovom nastojanju da postane prestižna regionalna visokoobrazovna i naučna institucija. Ona to već jeste, a primjer dobre prakse je vijest koju smo dobili na dan koji je posvećen nauci kada smo saznali da je akademik Dejan Milošević svrstan u 2% najcitiranijih naučnika u cijelom svijetu. Nama je izuzetno drago da vidimo da Univerzitet u Sarajevu sa svojim kapacitetima može da stvori tako uspješne i ekselentne naučnike kao što je akademik Milošević“, istakla je ministrica Nikolić.

Također je naglasila i opredijeljenost Ministarstva da stvori uvjete i okruženje institucionalno i legislativno, što, kako je navela, znači zakon koji će omogućiti akademskoj zajednici, ne samo na Univerzitetu u Sarajevu, nego i na ostalim visokoškolskim i naučnoistraživačkim institucijama u Kantonu Sarajevo da rade slobodno i kreativno, da stvaraju nove vrijednosti i da nas uvode u 21. stoljeće na krilima nauke i naučnih dostignuća od kojih će država Bosna i Hercegovina imati koristi.

„Bosna i Hercegovina kao država, tako i Kanton Sarajevo i građani grada Sarajeva, navikli su da očekuju i dobiju puno toga od Univerziteta u Sarajevu, kao njegove treće funkcije a to je poticanje razvoja zajednice. Univerzitet u Sarajevu je dao ogroman doprinos razvoju BiH i Kantona Sarajevo. U tom kontekstu voljela bih da i privatne visokoškolske institucije također daju svoj doprinos ili da nam pokažu na koji način daju svoju doprinos razvoju i grada Sarajeva i Kantona Sarajevo. Smatram da bi vrlo brzo trebali da se nađemo svi na jednoj platformi koja bi se ticala stvaranja uslova da grad Sarajevo postane grad mladih ljudi, grad studenata, grad koji će okupljati ne samo mlade iz regiona, nego iz cijelog svijeta, gdje ćemo širiti svijetle i pozitivne ideje i gdje ćemo stvarati bolju budućnost za sve nas“, naglasila je ministrica Nikolić.

Rektor Škrijelj je potcrtao da je formiranje Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS od velikog značaja za akademsku zajednicu Univerziteta u Sarajevu, te susret ocijenio izuzetno značajnim posebno u trenucima kada se Univerzitet suočava sa izazovima temeljnih reformskih procesa koje beskompromisno i dosljedno provodi poštujući važeći zakonski okvir koji uređuje oblast visokog obrazovanja.

Učesnici sastanka su upoznati sa strateškim nastojanjima UNSA da omogući kontinuiranu kadrovsku obnovu i podmlađivanje akademske baze, tj. nastavnih i naučnoistraživačkih ljudskih resursa. Paralelno s tim, kapitalni napori se ulažu u razvoj univerzitetske infrastrukture, naročito u dijelu koji se odnosi na izgradnju i održavanje Kampusa Univerziteta u Sarajevu, te opremanja i ulaganja u naučnoistraživačku infrastrukturu.

Sastanak je iskorišten i za konkretne dogovore o operativnom aktivnostima kako bi se u što skorijem roku prevazišli problemi proizašli iz činjenice da je Ministarstvo u proteklom periodu djelovalo bez ministrice, te još uvijek nije u potpunosti zaključilo svoju kadrovsku infrastrukturu. U tom smislu, Ministarstvo može računati na punu podršku Univerziteta, naglasio je rektor Škrijelj, naročito u djelu koji će omogućiti vođenje konstruktivnog dijaloga i transparentnih javnih konsultacija u procesu donošenja novog Zakona o visokom obrazovanju, što je jedan od ključnih prioriteta sistema visokog obrazovanja u Kantonu Sarajevo.

Ministarstvo i Univerzitet će u najskorijem vremenskom periodu pristupiti potpisivanju ugovora o realizaciji naučnoistraživačkih projekata koji se finansiraju sredstvima iz Budžeta KS u iznosu od 2.700.000 KM, a zatim će, uz posredovanje Ministarstva, uslijediti i dodatni razgovori sa Vladom KS koji za cilj imaju rješavanje svih aktuelnih pitanja u oblasti kadrovskog i infrastrukturnog unapređenja UNSA, kako bi se stvorili preduslovi za podizanje regionalne konkurentnosti najvećeg i najboljeg Univerziteta u Bosni i Hercegovini. U tom pogledu, od naročitog značaja biće i organizacija tematskih radionica fokusiranih na efekte domaćih i međunarodnih univerzitetskih projekata i dodatnu izgradnju kapaciteta za njihovu realizaciju u narednom periodu.

Najvažnija su tri projekta, koji se odnose se na kadrovsku obnovu, Kampus Univerziteta u Sarajevu, te opremanje i ulaganje u istraživačku infrastrukturu.

„Univerzitet u Sarajevu je posvećen temeljnoj reformi svog djelovanja i jačanju svojih kapaciteta i na tome ćemo istrajati“, zajednički su zaključili timovi Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS i Univerziteta u Sarajevu, predvođeni ministricom Nikolić i rektorom Škrijeljom.

 

Slika

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba