Skip to main content
Please wait...

KS: Nastavak aktivnosti u svrhu realizacije odabranih naučnih projekata i programa za ovu godinu

Danas je u prostorijama Vlade Kantona Sarajevo upriličen nastavak potpisivanja ugovora sa dobitnicima sredstava/voditeljima projekata iz programa Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade „Sufinansiranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata i programa iz Budžeta KS za 2021. godinu“. Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, prof.dr. Aleksandra Nikolić obratila se voditeljima projekata i zahvalila im se na izvrsnim projektima koji su ove godine izabrani za sufinansiranje. Naglasila je također da je naučni rad od velikog društvenog značaja koji može generirati razvoj društva, te istakla opredjeljenost Ministarstva da se sredstva koja se dodjeljuju za nauku povećavaju iz godine u godinu i dostignu godišnji iznos do dva posto Budžeta Kantona Sarajevo. „Bez stabilnog i održivog finansiranja naučnih ustanova u skladu s vrednovanjem kvalitete njihovog rada i bez podizanja nivoa odgovornosti svih učesnika, naučne, akademske i društvene zajednice, ne može se očekivati odgovarajuća uključenost Bosne i Hercegovine u evropski naučnoistraživački  i obrazovni prostor“, kazala je ministrica. Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo će i u budućnosti aktivno sudjelovati i davati svoj maksimalni doprinos obezbjeđujući uslove za jačanje naučnoistraživačkih aktivnosti, te biti posrednik u izgradnji veza između institucija, naučnog kadra i projekata.

Slika

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba