Skip to main content
Please wait...

Ministrica Nikolić i ambasadorica Hlavsova razgovarale o implementaciji niza razvojnih projekata

Ministrica za visoko obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Aleksandra Nikolić primila je u radnu posjetu primila Njenu ekselenciju, ambasadoricu Republike Češke Ivanu Hlavsovu. Sastanku su prisistvovali i konzul Štěpán Šantrůček i sekretarka Ministarstva Belma Trajkov.

Aambasadorica Hlavsova je istakla tradicionalne prijateljske odnose između dvije zemlje, kao i to da je Bosna i Hercegovina jedan od prioriteta vanjske politike Republike Češke. Njena ekselencija je istakla da Vlada Republike Češke implementira različite razvojne projekte, te je posebno istakla programe koji su usmjereni na jačanje visokog obrazovanja i saradnju u oblasti istraživanja i inovacija.

Više detalja o ovim programima je moguće naći na oficijelnoj stranici: https://www.mzv.cz/sarajevo/bs/index.html

Ambasadorica Hlavsova se u svom izlaganju osvrnula i na projekt “Urban and smart agriculture - connecting people”, koji predviđa kreiranje “cvjetnog zida” od ograde Kampusa UNSA, koja prati glavnu saobraćajnicu.

Istaknuto je da se ovakav projekt izvanredno uklapa u prioritete rada Ambasade, a koji podrazumijevaju fokusiranost na prilagođavanje klimatskim promjenama i implementaciju Zelenog plana EU.

Dogovoreno je da se projekat detaljno razradi i prijavi na odgovarajući program finansiranja u 2022. godini.

Ministrica Nikolić je istakla izvanredne odnose između dvije zemlje i podvukla vrlo plodonosnu saradnju visokoškolskih ustanova iz dvije zemlje, te posebno istakla projekte mobilnosti koji su uspostavljeni i koji su fazi implementacije između UNSA i partnerskih univerziteta iz Republike Češke.

Osim toga, ministrica Nikolić je kratko predstavila ideju izgradnje zajedničke platforme “Cijeli grad jedan kampus” koja bi trebala okupiti sve zainteresirane aktere s ciljem jačanja kapaciteta univerziteta da ponude atraktivne programe stranim studentima i na taj način ožive Sarajevo i “vrate nadu u bolju budućnost”.

Ova inicijativa je od strane ambasadorice Hlavsove ocijenjena kao stvarna mogućnost za dalju uspješnu saradnju, čime je sastanak priveden kraju.

 

Slika

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba