Skip to main content
Please wait...

Predsjednik Organizacionog odbora EXPO 2020 BiH, ministar Delić najavio održavanje Nacionalnog dana BiH na Expo 2020 Dubai

Bosna i Hercegovina jedna je od 192 zemlje koje se ove godine u Dubaiju predstavljaju na najstarijoj i najprestižnijoj izložbi EXPO 2020, u periodu od oktobra 2021. do kraja marta 2022. godine. U okviru programa ove izložbe svaka zemlja učesnica ima predviđen i Nacionalni dan, pa tako i Bosna i Hercegovina.

Nacionalni dan Bosne i Hercegovine na Expo Dubai 2020 obilježava se u subotu, 18. decembra 2021. godine, a ceremonija podrazumijeva podizanje zastave BiH, intoniranje himne, obraćanje zvaničnih predstavnika delegacije Bosne i Hercegovine i svečani kulturno – umjetnički program u paviljonu Bosne i Hercegovine koji će izvesti naši umjetnici, s posebnim akcentom na kulturno – historijsko nasljeđe naše domovine.

Tim povodom, u Dubaiju će boraviti i delegacija Bosne i Hercegovine koju predvodi predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Denis Zvizdić, dok su članovi delegacije predsjednik Organizacionog odbora EXPO 2020 BiH, ministar privrede KS Adnan Delić, ambasador BiH u Ujedinjenim Arapskim Emiratima Šerif Mujkanović, premijer Kantona Sarajevo Edin Forto, ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Aleksandra Nikolić, ministrica turizma FBiH Edita Đapo, kao predstavnik akademske zajednice, prof.dr. Vjekoslav Domljan, te Emir Granov, u funkciji predstavnika državnog investicijskog fonda Dubaija i poslovne zajednice.

Kako ističu iz Ministarstva privrede, gradonačelnica grada Sarajeva Benjamina Karić i ministar saobraćaja KS Adnan Šteta, koji su također planirani kao članovi delegacije Bosne i Hercegovine, putovanje su otkazali jučer.

„Naša delegacija, koja će prisustvovati obilježavanju Nacionalnog dana naše domovine na izložbi EXPO 2020 Dubai, dio je zvaničnog protokola i shodno protokolu čine je predstavnici političke, naučne i poslovne zajednice. Mi smo pozvali predstavnike svih nivoa vlasti da prisustvuju našoj svečanoj ceremoniji, a oni koji nisu u delegaciji, opravdali su svoj izostanak ranije preuzetim obavezama“, kazao je predsjednik Organizacionog odbora EXPO 2020 BiH, ministar Adnan Delić.

Istakao je i da će se predstavnici delegacije naše zemlje, tokom boravka u Dubaiju, susresti s predstavnicima potencijalnih investitora i drugih vlada, s ciljem povezivanja kako s vladama, tako i s predstavnicima globalne poslovne zajednice.

Ministar Delić je dodao i kako će predstavnici poslovne zajednice u nedjelju, 19. decembra 2021. godine, prisustvovati i na Country Business Briefingu (CBB) Bosne i Hercegovine, gdje će imati priliku zainteresovanim učesnicima ovog skupa predstaviti komparativne prednosti koje BiH nudi u oblasti poduzetništva, malih i srednjih preduzeća, kao i atraktivnih projekata u sektorima transporta, energetike, informatike, drvne i metalske industrije, poljoprivrede, i naravno u sektoru turizma.

"Ovaj događaj je platforma za predstavnike iz Bosne i Hercegovine i stručnjake strateških industrija na kojoj će oni predstaviti komercijalni potencijal naše zemlje i iskoristiti priliku za umrežavanje i povezivanje sa svjetskim investitorima i donosiocima odluka, s ciljem unapređenja poslovanja, privlačenja kvalitetnih stranih investicija i u konačnici unapređenja poslovnog ambijenta", potcrtao je ministar Delić.

Važno je istaknuti da su se predstavnici poslovne zajednice, koji će učestvovati na CBB, odazvali na poziv koji im je uputio predsjednik Organizacionog odbora, ministar Delić u saradnji s Vanjskotrgovinskom komorom BiH, Udruženjima poslodavaca BiH, entiteta FBiH i RS-a, te Distrikta Brčko i Udruženja stranih investitora (FIC).

Predstavnici poslovne zajednice koji će prisustvovati Biznis brifingu Bosne i Hercegovine sami pokrivaju svoje troškove učešća, putovanja i boravka na izložbi Expo 2020 u Dubaiju.

Delegaciju Bosne i Hercegovine prati i press tim kojeg čine predstavnici bosanskohercegovačkih medija koji, na osnovu međunarodnog monitoringa medija, ispunjavaju uvjete organizatora, između ostalog, podrazumijevaju i nacionalnu pokrivenost potrebnu za praćenje Nacionalnog dana i Country Business Briefinga koji će se održati dan poslije svečanosti obilježavanja Nacionalnog dana BIH.

Iz Ministarstva privrede KS podsjećaju da prijenos ceremonije obilježavanja Nacionalnog dana Bosne i Hercegovine mogu raditi svi bh. mediji koji su akreditovani za praćenje Expo Dubai 2020 u Tawassul sistemu, te da video snimke i fotografije mogu preuzeti putem Media Asset Management Sistema: MAM | Expo 2020 Dubai.

 

Slika

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba