Skip to main content
Please wait...

Sufinansiranje doktorskih studija za dobitnike “Zlatnih znački”

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo je opredijeljeno da mlade ljude stavi u centar svih aktivnosti, a posebno ka naučnoj izvrsnosti i mladima, te stvaranju boljih uslova za studiranje i dalje napredovanje u svim aspektima njihovog života i rada.

Kao svojevrstan kontinuitet u podršci naučnoj izvrsnosti, Ministarstvo će sufinansirati 24 kandidata upisanih u prvu godinu doktorskih studija studijske 2021/2022. godine, preciznije polaznike III ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu, a koji su dobitnici priznanja „Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu“. 

„Dobitnici ‚Zlatnih znački‘ su svojim trudom i rezultatima koje su pokazali u prethodnom periodu zavrijedili punu institucionalnu podršku, te svojim znanjem čine stubove i okosnicu naučne zajednice i društva u cjelini, kako u Bosni i Hercegovini tako i šire“, poručili su iz ovog ministarstva. 

Ministarstvo će i u budućnosti nastaviti sa punom i bezrezervnom podrškom studentima, naučnicima i mladim u Kantonu Sarajevo u nadi da će se izdvojena novčana sredstva za podršku i sufinansiranje povećavati iz godine u godinu. 

 

Slika

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba