Skip to main content
Please wait...

Univerzitet u Sarajevu promovirao 42 doktora nauka

Promocija doktora nauka Univerziteta u Sarajevu upriličena je danas u Narodnom pozorištu Sarajevo, uz poštivanje važećih mjera epidemiološke zaštite.

Prof.dr. Rifat Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu, prorektori Univerziteta u Sarajevu i dekani fakulteta promovirali su 42 kandidata i kandidatkinju na čast doktora nauka.

„Moramo biti ponosni na naše doktorante koji su svojim odricanjem i trudom postigli najveće akademsko zvanje koje sa sobom nosi radost, zanos i želju za boljim sutra, ali istovremeno i veliku odgovornost“, istakao je rektor Škrijelj.

Izrazio je uvjerenost da Univerzitet u Sarajevu ima sve što je potrebno da bude univerzitet za evropsku budućnost.

„To je tačno iz mnogo razloga koji se odnose na snagu naših fakulteta i akademija, ali prije svega zbog naših doktoranata koji su najveća snaga ovog Univerziteta“, potcrtao je rektor Škrijelj.

Obraćajući se doktorantima, rektor Škrijelj je poručio da od danas njihove odluke i obaveze koje preuzimaju postaju generator novih naučnih i društvenih tokova.

„Odbranom svojih teza vi ste kročili u globalni svijet nauke koji nudi razmjenu i transfer savremenih znanja i vještina, zato iskoristite svoj potencijal i mijenjajte svijet oko sebe na bolje. Pred vama su beskonačne mogućnosti nauke i znanja koje svakodnevno mijenjaju paradigmu našeg čovječanstva. Zato, nemojte nikada odustati u tom nastojanju jer istinski naučnik i intelektualac i jeste onaj koji hoće bolje i drugačije od postojećeg“, poručio je rektor Škrijelj.

Uz čestitke svim doktorantima na ovom izuzetnom životnom i akademskom ostvarenju, te uz najbolje želje za uspjeh u radu na profesionalnom i osobnom planu, rektor Škrijelj je istakao da je današnja promocija 42 doktora nauka svojevrsna potvrda da će Univerzitet u Sarajevu i u budućnosti biti opredijeljen za produkciju savremenih doktorskih studija koji prate trendove u Evropi i svijetu.

Čestitke doktorantima na postignutom uspjehu uputio je i gospodin Edin Forto, premijer Kantona Sarajevo, koji je naglasio da su upravo oni postali ekonomska snaga našeg društva.

Istakao je da je ulaganje u nauku i istraživanje uvjerljivo najbolje ulaganje u bilo kojem društvu, te da se ono što se uloži u istraživanje i razvoj vraća društvu višestruko.

Premijer Forto je doktorantima poručio da iskoriste sve moguće kanale da dovedu istraživanje i razvoj na svoj matični univerzitet, te da nastave raditi u saradnji i sa regijom  i sa ostatkom Evrope i svijeta.

Podsjetio je da je aktuelna Vlada Kantona Sarajevo izdvojila rekordne iznose za istraživanje i razvoj, ali i naglasio da je ekonomski veoma bitno da doktoranti svojim djelovanjem doprinesu razvoju cijelog društva.

Prof.dr. Aleksandra Nikolić, ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, doktorantima je poručila da ovim svečanim činom širom otvaraju vrata jedne nove ere u životima, ali da istovremeno otvaraju vrata i budućnosti naše zemlje Bosne i Hercegovine.

„Ovaj svečani trenutak služi da svi, a posebno vi doktoranti, osvijestite da je znanje moć, da vi imate moć, ali sa njom ruku pod ruku ide i odgovornost koju svaki član akademske zajednice, intelektualac baštini. Intelektualna, akademska odgovornost podrazumijeva da uzdignute glave, otvorenog uma nastavite raditi, istraživati i ukazivati na moguća rješenja za probleme, ali i potrebe zajednice u kojoj živite, da preuzmete vruću stolicu lidera u svakodnevnom životu i našem društvu svojim primjerom vratite prvo nadu u bolje sutra, a onda zajedno gradite društveno samopouzdanje, povjerenje i vjeru u sebe, ali i institucije, što jeste osnov za jačanje socijalnog kapitala, čime se onda garantira održivi razvoj naše domovine, ali i Planeta“, poručila je ministrica Nikolić.

Pozivala je sve njih da iskoriste ovaj svečani čin i započnemo gradnju efikasne platforme koja će omogućiti zajedničku akciju svih nas.

„Omogućite izgradnju odgovornog, otvorenog, inkluzivnog, slobodoumnog i kreativnog univerziteta i ostalih naučnoistraživačkih i umjetničkoistraživačkih institucija, u kojima će povjerenje biti odgajano, a dignitet cijenjen, prepoznat i poštovan“, poručila je ministrica Nikolić.

Stremeći ka društvu znanja, Univerzitet u Sarajevu je promovirao: devet kandidata na čast doktora tehničkih nauka, pet kandidata na čast doktora medicinskih nauka, četiri kandidata na čast doktora pravnih nauka, tri kandidata na čast doktora lingvističkih nauka, po dva kandidata na čast doktora političkih, upravnih, književnohistorijskih i hemijskih nauka, te po jednog kandidata na čast doktora nauka socijalnog rada, doktora nauka u oblasti sporta i tjelesnog odgoja, te doktora ekonomskih, sigurnosnih, islamskih, društvenih, zdravstvenih, farmaceutskih, odgojnih, poljoprivrednih, prehrambeno-tehnoloških, bioloških, veterinarskih nauka.

U ime promoviranih doktora nauka Univerziteta u Sarajevu obratila se dr. Elma Durmišević-Cernica, doktorica lingvističkih nauka.

„Ovaj svečani čin promocije formalno je događaj kojim završava postupak sticanja akademskog zvanja doktora nauka, ali mi znamo da je ovo naš početak u neprestanom sticanju znanja i podučavanju drugih; nastavak rada i primjena istog u različitim životnim oblastima i, konačno, ovo je samo još jedna stepenica u nizu ka akademskoj izvrsnosti kojoj težimo“, kazala je dr. Durmišević-Cernica.

Naglasila je da je put do titule i zvanja doktora nauka bio pun prepreka.

„Činjenica da su se naša najintenzivnija istraživanja u okviru doktorskih disertacija događala u pandemijskim uvjetima, da su odbrane naših doktorskih teza bile, ili pomjerene, ili su se dešavale u neobičnim uvjetima – jasno govori da se ova generacija doktora nauka i umjetnosti može uhvatiti u koštac sa mnogim izazovima. I potpuno smo svjesni svih tih poznatih i nepoznatih izazova koji nas čekaju na našem akademskom putu, i spremni smo suočiti se s njima. Vjerujemo u uspjeh i pobjedu znanja nad neznanjem, pobjedu kompetencije nad nestručnošću, pobjedu plemenitosti nad sebičnošću“, istakla je dr. Durmišević-Cernica.

Također, uputila je i riječi zahvalnosti za podršku, razumijevanje i bezgranično strpljenje mentorima i mentoricama, profesorima i profesoricama, kolegama i kolegicama, i porodicama.

„Danas, iako smo emotivni, realistično posmatramo svijet i društvo ispred sebe – i postavljamo si akademski imperativ, a to znači da od principa znanja, rada i truda nećemo nikad odustati“, naglasila je dr. Durmišević-Cernica.

Promocija doktora nauka Univerziteta u Sarajevu organizirana je u okviru obilježavanja 72. godišnjice Univerziteta u Sarajevu i Svečanih decembarskih dana UNSA.

 

Slika

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba