Skip to main content
Please wait...

Premijer Forto: Diplomanti i magistranti Univerziteta u Sarajevu su najbolje što BiH ima

Na svečanosti organiziranoj danas u Bosanskom kulturnom centru promovirano je 4.868 diplomanata i magistranata Univerziteta u Sarajevu.

U okviru svečanosti predstavljeno je 209 dobitnika posebnih priznanja - Zlatna značka, Srebrena značka i Povelja Univerziteta u Sarajevu. Zbog epidemioloških mjera svečanosti su prisustvovali dobitnici priznanja Zlatna značka, dok su dobitnici priznanja Srebrna značka i Povelja UNSA svečanost pratili online.

Rektor Univerziteta u Sarajevu prof.dr. Rifat Škrijelj uručio je priznanja Univerziteta u Sarajevu najboljim studentima prvog i drugog ciklusa studija. Najbolji student prvog ciklusa studija u 2021. godini sa prosjekom 10,00 je Amar Kurić sa Prirodno-matematičkog fakulteta. Najbolja studentica drugog ciklusa studija u 2021. godini sa prosjekom 9,98 je Adna Škamo sa Pravnog fakulteta.

Rektor Škrijelj na svečanosti je poručio da je osnovna misija i vizija Univerziteta u Sarajevu stavljanje mladog čovjeka u fokus saznanja i istraživanja, kako bi mogao odgovoriti na sve izazove sutrašnjice.

Putem video poruka, diplomantima i magistrantima lijepe želje i čestitke uputili su bh. zvaničnici, među njima premijer Kantona Sarajevo Edin Forto i  ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS prof.dr. Aleksandra Nikolić.

“Diplomanti i magistranti koji izađu sa Sarajevskog univerziteta doslovno su najbolje što ima Bosna i Hercegovina. Zbog toga je strašno bitno da preuzmete tu odgovornost i povedete nas sve zajedno naprijed”, poručio je premijer Forto.

Ministrica Nikolić poručila je diplomantima i magistrantima da mogu računati na podršku Vlade i Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS.

„Ministarstvo je opredijeljeno da u fokus svake od aktivnosti postavi mlade ljude, te podrži izvrsnost i marljivost svakog pojedinca, tima i institucije”, navela je u svom prigodnom obraćanju ministrica Nikolić.

 

Slika

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba