Skip to main content
Please wait...

Energetska efikasnost: Potpisan Ugovor, počinje rekonstrukcija 15 javnih objekata u Kantonu Sarajevo

Enver Hadžiahmetović, ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS i Jasminka Pindžo, direktorica firme EKO TEH, koja će izvoditi radove, potpisali su danas Ugovor o rekonstrukciji, sanaciji ili revitalizaciji prve grupe javnih objekata u cilju poboljšanja energijske efikasnosti.

Radi se o 15 objekata, a to su: Studentski domovi u Nedžarićima i na Bjelavama – konkretno Blok 1 i Paviljon 7, Dom zdravlja Ilidža, vrtići "Labudovi", "Kekec", "Ribica", osnovne škole "Zajko Delić", "Stari Ilijaš" – Područna škola "Malešići", "Vrhbosna", "Grbavica I", "Ćamil Sijarić" i "Hilmi ef. Šarić"- Područna škola Korča, "Druga gimnazija" i Srednjoškolski centar "Nedžad Ibrišimović" Ilijaš.

Ministar Hadžiahmetović izrazio je zadovoljstvo zbog potpisivanja veoma važnog ugovora.

“Tokom cijele godine smo radili na projektu koji se tiče 40 javnih projekata, a danas je potpisan Ugovor za prvih 15. Nadam se da je ovo početak radova u Kantonu Sarajevu, da ćemo završiti i ostalih 25 javnih objekata, koji na to čekaju godinama. Ovo je zaista velika stvar za građane Kantona Sarajevo”, kazao je ministar Hadžiahmetović.

Potcrtao je da se radi o projektu vrijednom ukupno 10 miliona eura, od čega su njih osam kredit Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD), a dva milliona KM grant sredstva Europske unije (EU).

Direktorica Pindžo je objasnila da je rok za završetak radova 13 mjeseci. Potvrdila je da će se s pripremama početi odmah, u mjeri u kojoj to vremenski uslovi budu diktirali, odnosno da će dio radova početi već narednog mjeseca.

“Danas smo svjedoci potpisivanja vrlo važnog ugovora za cijeli kanton. S obzirom da naša firma ima dobro iskustvo u radu na objektima energetske efikasnosti, nadam se da ćemo i ove završiti kvalitetno i u zadatom roku”, kazala je Pindžo.

S obzirom da se uglavnom radi o objektima koji pripadaju resoru obrazovanja, potpisivanju Ugovora prisustvovale su Naida Hota-Muminović, ministrica za odgoj i obrazovanje, i Aleksandra Nikolić, ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade, kao i Omer Osmanović, ministar za boračka pitanja KS, te Alen Džananović iz EBRD-a.

 

Slika

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba