Skip to main content
Please wait...

Ministrica Nikolić: Mladi trebaju biti partneri svim institucijama u BiH

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, prof.dr. Aleksandra Nikolić održala je sastanak sa predstavnicima Vijeća mladih FBiH, generalnim sekretarom Nedimom Alibegovićem i projektnim koordinatorom Merisom Bećovićem.

Ministrica Nikolić je iskazala spremnost za saradnju i podršku Vijeću mladih FBiH po svim istaknutim pitanjima, a sve u cilju unapređenja kvalitete života mladih i poboljšanja njihovog statusa u društvu.

Ovom prilikom, ministrica je istakla da mladi jesu i trebaju biti partneri svim institucijama u BiH, a posebno ovom ministarstvu, čiji je glavni zadatak da koordinira i usmjerava aktivnosti svih uključenih institucija, odnosno ministarstava, agencija i nevladinog sektora.

Da bi svi, a posebno organizacije koje okupljaju mlade ljude, kao što je Vijeće mladih FBiH, mogli efikasno i efektno uočiti i izdvojiti ključne potrebe i probleme ove populacije, neophodno je uspostaviti produktivan dijalog, te preuzeti odgovornost za djelovanje.

Generalni sekretar Vijeća mladih FBiH Nedim Alibegović je naglasio da je jedan od važnih prioriteta Vijeća mladih FBiH kreiranje Strategije mladih, kao i pokretanje i razvijanje uspješnog programa omladinske politike na nivou FBiH, a koja će biti u skladu sa modernim evropskim politikama za mlade. Uz to su istakli da uključivanje mladih u procese odlučivanja i kreiranja javnih politika treba biti prioritet političkim liderima, a sve kako bi se uspješno riješili problemi koji se tiču mladih.

Na sastanku se dalje razgovaralo o načinu organiziranja mladih u Kantonu Sarajevu i njihovoj integraciji u društvene i političke procese kroz aktivizam i borbu za interese mladih u društvu, a posebno u Kantonu Sarajevo.

 

Slika