Skip to main content
Please wait...

Ministri u Vladi KS i rektor Škrijelj posjetili Stomatološki fakultet sa klinikama: Dogovorena saradnja Fakulteta sa Ministarstvom za odgoj i obrazovanje KS i JUDZKS

Ministrica nauku, visoko obrazovanje Kantona Sarajevo, prof.dr. Aleksandra Nikolić, ministrica za odgoj i obrazovanje Naida Hota-Muminović i ministar zdravstva Haris Vranić danas su, zajedno sa rektorom Univerziteta u Sarajevu Rifatom Škrijeljom, posjetili Stomatološki fakultet sa klinikama Univerziteta u Sarajevu.

Sa članovima ove delegacije razgovarali su dekan ovog fakulteta prof.dr. Muhamed Ajanović i njegovi saradnici, pri čemu ih je dekan upoznao sa aktuelnostima vezanim za organizaciju rada i razvoj Fakulteta u narednom periodu.

Ministri u Vladi Kantona Sarajevu su svojim domaćinima prenijeli sve važnije detalje trenutnih okolnosti u kojima djeluju njihova ministarstva. Predstavili su i određeni broj prioriteta i pitanja čije provođenje i rješavanje zahtjeva aktivnu saradnju i partnerstvo kantonalnih ministarstava i institucija sa Stomatološkim fakultetom sa klinikama, a sve u cilju općeg unapređenja sistema zdravstvene zaštite Kantona Sarajevo, ali i Bosne i Hercegovine.

Ovom sastanku je prisustvovao i  Abel Baltić, generalni direktor JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo (JUDZKS), a na njemu su dogovorene i aktivnosti operativne saradnje JUDZKS i Fakulteta kojima je osnovna namjera da se udruže kapaciteti dvije institucije kako bi se kvalitetnije i efikasnije organizovala stomatološka zdravstvena zaštita Kantona Sarajevo.

U tom pogledu, dekan Ajanović je istakao spremnost Fakulteta za nastavak saradnje, ali i pojačano stavljanje ljudskih i materijalno-tehničkih kapaciteta u funkciju unapređenja dentalnog zdravlja građana i građanki Kantona Sarajevo.

Naročita pažnja je posvećena pitanju promocije i prevencije u oblasti oralnog zdravlja mladih, te će predmet saradnje resornog ministarstva za odgoj i obrazovanje i Fakulteta u narednom periodu biti uspostavljanje punktova stomatološke zdravstvene zaštite pri osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo.

Uz navedeno, prioritet saradnje u narednom periodu biće i nastavak aktivnosti na organizaciji nastavne baze u ovoj oblasti, ali i kapitalne investicije u kliničku infrastrukturu ovog fakulteta.

Dekan Ajanović je goste iz Vlade i UNSA upoznao sa do sada realizovanim kapitalnim investicijama, te predstavio nove infrastrukturne projekte čijom realizacijom će se Stomatološki fakultet afirmirati kao regionalni stomatološki klinički centar.

Rektor Škrijelj iskazao je svoju podršku konstruktivnom dijalogu učesnika sastanka i potvrdio dobru volju i spremnost akademske zajednice Univerziteta u Sarajevu da, u skladu sa svojim kapacitetima i mogućnostima, pruži podršku razvoju sistema zdravstvene zaštite u ovoj značajnoj oblasti.

 

Slika

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba