Skip to main content
Please wait...

Ministrica Nikolić i ambasdor Makoto: Unaprijediti saradnju u oblasti inovacija, istraživanja i visokog obrazovanja

Ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo Aleksandra Nikolić ugostila je danas ambasadora Japana u Bosni i Hercegovini Ito Makotoa. Tokom razgovora o brojnim temama, ministrica je istakla kako saradnja institucija visokog obrazovanja Japana i BiH može biti intenzivnija u oblasti inovacija, istraživanja i visokog obrazovanja jer ćemo na taj način stvoriti platformu koja će omogućiti razmjenu ideja i praksi u rješavanju izazova sa kojima se obje zemlje suočavaju.

“Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS podržava nastojanje Univerziteta u Sarajevu i Filozofskog fakulteta da ojačaju katedre na kojima se izučavaju strani jezici, literatura i kultura, jer je to posebnost fakulteta po kojoj je prepoznat u BiH, regionu i šire. Upravo smo na tu kulturu otvorenosti posebno ponosni. Ulaganje u razvoj katedri na kojima se izučavaju strani jezici, među kojima japanski, poljski, ruski, turski, arapski, perzijski i drugi, se čini kako bi mladi ljudi mogli upoznati druge kulture, ojačati interkulturalne sposobnosti što će zasigurno potaći i njihovu kreativnost i učiniti ih ‘autentičnim stvaraocima’ novih vrijednosti", kazala je ministrica Nikolić.

Na sastanku je bilo govora o namjeri Ministarstva da u saradnji sa Gradskom upravom Sarajeva i četiri univerziteta rade na ostvarenju vizije "cijeli grad jedan kampus", odnosno pretvaranju Sarajeva u međunarodno privlačnu destinaciju za učenje i poučavanje.

Istakla je i kako Sarajevo i BiH cijene ogromnu finansijsku pomoć ove prijateljske zemlje u poslijeratnom periodu, te da ne zaboravljaju mnogobrojne značajne projekte koji su, uz podršku Japana, unaprijedili kvalitet života.

Slika

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba