Skip to main content
Please wait...

Završeno rušenje i čišćenje terena: Ovako će izgledati Kampus nakon realizacije projekta uređenja i izgradnje zelenih i sportsko-rekreativnih površina u južnom obuhvatu

Rušenjem pet dotrajalih zgrada i čišćenjem terena, okončana je prva faza radova na izgradnji i uređenju Kampusa Univerziteta u Sarajevu, koji više neće biti opasnost za prolaznike i davati ružnu sliku Sarajeva, već moderna urbana oaza u centru grada. Planirani radovi su završeni uspješno, u roku od 40 dana od uvođenja izvođača u posao. Realizaciju projekta je sa stručne strane pratila radna grupa koju čine predstavnici Direkcije za izgradnju i održavanje Kampusa, Civilne zaštite Općine Novo Sarajevo, Zavoda za izgradnju KS i UNDP-a. Multifunkcionalna pozornica/amfiteatar na otvorenom, trim staza sa teretanom za vježbanje, pješačke staze sa nekoliko posebnih, tematski uređenih površina i urbanim mobilijarom, te hortikulturno uređene zelene površine, sadržaji su koji su predviđeni glavnim projektom. "Zapušten prostor u kojem su do prije nekoliko dana bile ruševine, transformišemo i vraćamo u život. Dio Kampusa UNSA pretvaramo u park za studente i studentice, ali i sve građane i građanke. Trim staza sa teretanom za vježbanje, pješačke staze sa posebnim, tematski uređenim površinama i urbanim mobilijarom, hortikulturno uređene zelene površine, neki su od sadržaja koji će popuniti ovaj prostor. A kada u drugom dijelu ove godine završimo projektovanje cijelog novog Kampusa, započeti ćemo priču koja će trajati nekoliko godina i koja će staviti Sarajevo na mapu najljepših Univerzitetskih gradova u Evropi. Ovaj Kampus treba da postane centar razvoja cijelog Kantona", rekao je premijer KS Edin Forto koji je danas obišao teren sa ministricom za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS Aleksandrom Nikolić, načelnikom Općine Novo Sarajevo Hasanom Tanovićem i rektorom UNSA Rifatom Škrijeljem. U narednom periodu slijedi druga faza radova - izgradnja zelenih i sportsko-rekreativnih površina u južnom dijelu obuhvata duž ulice Zmaja od Bosne, čime će Kampus dobiti potpuno novi prostorni identitet. Cijeli projekt finansira Vlada KS zajedno sa Općinom Novo Sarajevo, UNSA i UNDP-jem. Ministrica Nikolić navodi da se želi napraviti Kampus u pravom smislu te riječi, kompleks gdje će se studenti okupljati i imati brojne sadržaje koji ih na toj lokaciji zadržavaju. "Prva velika građevina koju ćemo praviti jeste Univerzitetska biblioteka, čiju gradnju finansira Saudijski fond za razvoj. Radovi bi trebali početi vrlo brzo, a do kraja godine to bi već trebala biti građevina koja će imati svoje oblike i refleksiju na grad. To će biti nešto novo i drugačije, jer  neće okupljati samo studente iz BiH, već iz cijelog svijeta, s obzirom da će ponuditi knjige i ostale materijale koji su neophodni istraživačima", izjavila je ministrica Nikolić. Dodala je da Univerzitet u Sarajevu već ima dobru saradnju i razmjenu studenata s prestižnim evropskim univerzitetima, ali da će gradnjom Kampusa biti otvoren dodatni prostor koji će  studente potaknuti na učenje i omogućiti nove forme sticanja vještina i sposobnosti za 21. stoljeće. Načelnik Tanović kazao je da je općina, na čijem je čelu, iz budžeta izdvojila 250.000 KM za realizaciju prve faze rekonstrukcije, na dijelu Kampusa koji se nalazi na njenom području.   "Zahvaljujući tim sredstvima, preko UNDP-a, koji je angažirao građevinsku firmu za rušenje objekata, sada imamo jednu lijepu ravnu površinu koja kroz drugu i treću fazu treba da poprimi konačni oblik. Općina Novo Sarajevo uvijek je na usluzi građanima i Rektoratu UNSA za sve projekte, ne samo ovaj, već i za ostale, poput Univerzitetske biblioteke. I dalje stojimo na usluzi da se ovi procesi privedu kraju", naveo je načelnik Tanović. Rektor Škrijelj istakao je da u periodu pred nama je trajna transformacija prostora kroz  gradnju Kampusa, odnosno kroz gradnju objekata u kojima će biti smješteni fakulteti, akademije i instituti. "Paralelno sa ovim radovima vrši se izrada master plana za Kampus na temelju granta Evropske investicijske banke za razvoj koji je dodijeljen Univerzitetu u Sarajevu. Ta banka je odabrala izvođača radova a to je renomirana, svjetski poznata firma ARUP. Njihova delegacija je boravila ovdje sedam dana, napravili su snimanje, obavili seriju intervjua na UNSA. Oni će isplanirati izgled ovog prostora, kako će izgledati objekti. Sve se radi u dogovoru s Univerzitetom. Master plan bi trebao biti završen do kraja proljeća, nakon čega ćemo pokrenuti aktivnosti prema nadležnim općinskim, gradskim i kantonalnim organima da se usvoji prostorno-planska dokumentacija u skladu sa njim. Slijedi faza u kojoj naš osnivač može i na temelju tog granta ostvariti kreditnu liniju kod Evropske investicione banke za razvoj u iznosu do 150 miliona EUR i to bi bio iznos za gradnju Kampusa", rekao je Škrijelj i dodao da se na lokalitetu preko puta Američke ambasade, odvijaju i aktivnosti na gradnji Univerzitetske biblioteke za koju je obezbijeđen grant.   "I na tom dijelu je pripremljen teren, izmješten je toplovod, te se čeka saglasnost davaoca granta-Saudijskog fonda za raspisivanje tendera za građevinske radove. To je objekt za koji je obezbijeđen novac i bit će prvi koji će se graditi. Bit će veoma "živo" u Kampusu narednih godina. Ovo bi  trebao da bude centar visokog obrazovanja u Sarajevu i BiH. Mislim da će UNSA gradnjom tih objekata stvoriti mnogo bolje uslove za dolazak na studij i stranih studenata", rekao je Škrijelj. Podsjećamo, Vlada KS je 2019. godine pokrenula akciju čišćenja prostora Kampusu od oko 8.000 kvadratnih metara, koji je bio potpuno zarastao u rastinje. Tada su uklonjene velike količine smeća, najviše biootpada.

 

Slika

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba