Skip to main content
Please wait...

Završeni radovi na utopljavanju Bloka 1 Studentskog doma Bjelave, osigurani bolji uvjeti smještaja studenata

U okviru projekta ”Energijska efikasnost u javnim objektima Kantona Sarajevo” jutros je na prigodan način obilježen završetak radova na poboljšanju energijske efikasnosti u objektu Blok 1 Studentski dom Bjelave.

Radovi na poboljšanju energijske efikasnosti obuhvatili su termoizolaciju fasade i tavana, djelimičnu zamjenu dotrajalih otvora, popravku krovne konstrukcije, zamjenu krovnog pokrivača, ugradnju termostatskih ventila na postojećim radijatorima, ugradnju kalorimetra i zamjenu neefikasne rasvjete novom energetski efikasnijom rasvjetom, te sve pripremne i prateće radove u svrhu obnove ovog objekta.

Otkrivanju table sa nazivom finansijera i prijatelja projekta, te obilasku radova prisustvovali su premijer Edin Forto, ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Enver Hadžiahmetović, ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Aleksandra Nikolić i direktor Javne ustanove Studentski centar Sarajevo Amar Dovadžija.

“Radovi na Bloku 1 koštali su 475.000 maraka, ovo je samo prva faza. Želimo uraditi i ostale paviljone, želimo zamijeniti kotlovnicu, suštinski napraviti da dom bude mjesto ugodnog življenja za studente, to je najvažnije. Ovo je sastavni dio renovacije 40 javnih objekata od kojih nismo radili ništa za administraciju, uglavnom je to za učenike, vrtiće, škole, studentske domove, te domove zdravlje. Mislim da nema boljeg projekta u državi od ovog, kazao je premijer Forto dodavši da se nastavlja sa projektima, jer ima još puno toga da se uradi u Kantonu.

Ministar Hadžiahmetović kazao je kako su u okviru ovih radova uklonjene i azbestne ploče sa krova paviljona koje su predstavljale opasnost po zdravlje studenata.

“Radeći na projektu utopljavanja 40 objekata imamo najmanje tri benefita, za korisnike je objekt puno bolji, imamo manju potrošnju energenata, veća je energijska efikasnost i manja je količina zagađujućih čestica u zraku. Najvažnije je da smo mi nakon 30 godina one objekte koji su zaboravljeni od javnosti, administracije, vlada i općina, stavili kao prioritete i da ih obnavljamo”, istakao je ministar Hadžiahmetović.

Ministrica Nikolić je naglasila da je ovo jedan veliki iskorak, te je podsjetila da se radi i na utopljavanju objekta studentskog doma u Nedžarićima.

“Vlada KS, Ministarstvo i svi univerziteti u KS žele da pretvore Sarajevo u grad studenata i to ne samo za bh. građane već i za region, a možda i za Evropu. Mi smo dosta uradili na internacionalizaciji, ali sada kada imamo i objekte koje možemo ponuditi našim dragim gostima, bilo iz BiH ili iz regiona, mislim da će taj projekt krenuti bržim koracima, dodala je ministrica Nikolić. 

Direktor Dovadžija je rekao da su u trenutku njegovog dolaska na čelo ove ustanove domovi zatečeni u veoma zapuštenom stanju, ali da je sretan zbog opredjeljenja ove Vlade i skupštinske većine jer realiziraju ovakve projekte.

“Nažalost, čekali smo tridesetak godina da dođe Vlada koja će se opredijeliti da ide u ovom pravcu, da našim mladima, našim studentima stvorimo što bolje uvjete boravka i učenja”, potcrtao je Dovadžija.

KJKP Park je za ovu priliku pripremio mali cvijetni vrt u dvorištu ovog bloka Studentskog doma.

Podsjećamo da je za projekat ”Energijska efikasnost u javnim objektima Kantona Sarajevo” Vlada Kantona Sarajevo osigurala finansiranje u iznosu od 8.000.000 eura iz kreditnih sredstava Evropske banke za obnovu i razvoj, dok je Evropska unija, putem Regionalnog EE programa, osigurala nepovratna sredstva u iznosu od 2.000.000 eura. A u svrhu efikasnije implementacije projekta EBRD je obezbijedio sredstva za tehničku podršku u iznosu od 1.130.000 eura, i to putem Vlade Austrije i Posebnog dioničarskog fonda EBRD-a.

Slika

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba