Skip to main content
Please wait...

Univerzitet u Sarajevu mora biti pokretač i nositelj digitalne transformacije, ali i ukupnog društvenog razvoja naše zemlje

Ministar privrede Kantona Sarajevo Adnan Delić i ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Aleksandra Nikolić sastali su se jučer u Rektoratu Univerziteta Sarajevo s rektorom Univerziteta Rifatom Škrijeljem i predstavnicima Elektrotehničkog i Prirodno - matematičkog fakulteta.

Ovaj sastanak nastavak je pregovora koje je ministar Delić pokrenuo s predstavnicima ICT industrije i rektorom, u saradnji sa Ministarstvom za nauku, visoko obrazovanje i mlade, a koji su interresorno nastavljeni i s predstavnicima Prirodno – matematičkog fakulteta početkom mjeseca, povodom povećanja upisnih kvota redovnih studenata na studijskim programima na kojima se izučavaju informacijsko komunikacijske tehnologije, kao i potrebe  osnivanja fakulteta za informacione tehnologije.

Zajednički je stav akademske zajednice, kao i Vlade KS, da Univerzitet mora odgovoriti potrebi potražnje kadrova na tržištu ICT industrije, ali i da treba imati instituciju razvojnog karaktera, koja bi iznjedrila kadrove koji će našu zemlju voditi kroz digitalnu tranziciju i znati raditi na razvoju i impelementaciji savremenih tehnoloških rješenja u svim segmentima društva.

“Bili smo dio akademske rasprave gdje smo sučelili misljenja, otvorili neka pitanja koja nas muče, ali i ponudili neke ideje kako oblikovati i voditi radikalnu transformaciju svih segmenata društva, kako bi bili što uspješniji u eri Industrije 4.0. Aplikacija novih tehnologija koje se nazivaju Industrija 4.0 u svim granama ekonomije, ali i javne uprave, jedini je put izgradnje okruženja koje će pomoći kompanijama da postanu visoko produktivne, odnosno konkurentne na svim globalnim tržistima. Na taj način gradimo održive konkurentske prednosti koje će nam omogućiti da gradimo uspješno, na znanju zasnovano drustvo”, istakla je ministrica Nikolić.

Ministar Delić naglasio je da trebamo veći broj studenata na stručnim studijima koji će smanjiti jaz ponude i potražnje u oblasti ICT industrije.

“Ove godine smo povećali upisne kvote i za stručne studijske programe i za programe na odsjecima ETF-a i PMF-a na kojima se izučavaju fundamentnalne znanosti koje su neizostavne za obrazovanje viskokvalitetnih stručnjaka u oblasti softwerskog inžinjeringa“, naveo je ministar Delić.

Osim što je, po riječima ministra, neophodno osnivanje novog fakulteta u okviru Univerziteta Sarajevo, mora se i raditi na popularizaciji softwerskog inžinjeringa kod mladih.

“Kanton i Bosna i Hercegovina trebaju stručnjake koji će povesti naš društvo putem razvoja i napretka kroz primjenu digitalnih tehnlogija i modela zelene ekonomije jer to je budućnost koja nas čeka i za koju moramo biti spremni. Moramo razvijati tehnologije koje će svi koji teže Europskoj uniji, ako ih ne budu imali, morati skupo plaćati onima koji su te tehnologije već razvili. Mi imamo kvalitetne kadrove koji mogu i znaju obrazovati nove generacije mladih stručnjaka koji će ove tehnologije razvijati u Bosni i Hercegovni. To su dugoročni projekti i nadamo se da će biti nastavljeni, uprkos političkim promjenama koje su kontinuirana neminovnost u našoj zemlji“, poručio je ministar Delić ovom prilikom.  

Slika

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba