Skip to main content
Please wait...

Premijer Forto i ministrica Nikolić: Nastavljamo podršku studentima sa invaliditetom

Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto i ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS Aleksandra Nikolić posjetili su danas Ured za podršku studentima Univerziteta u Sarajevu, gdje su se sastali sa uposlenicima i studentima koji učestvuju u projektu pripreme turističkih kapaciteta u Sportskom centru Bossina d.o.o. u Zaostrogu za boravak studenata sa invaliditetom i drugih studenata.

Pomenuti Ured je inicirao ovaj projekt, a Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS je obezbjedilo sredstva za rehabilitaciju, odnosno posjetu Centru u Zaostrogu studentima sa invaliditetom Univerziteta u Sarajevu.

Kako je istaknuto tokom današnje posjete, u periodu od maja 2022. godine dvije grupe studenata su bile u posjeti Bossini, zajedno sa kolegama sa Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja koji su u pomenutom periodu imali praksu. Zajednički boravak iskorišten je za različite aktivnosti, u sklopu kojih su studenti FASTO-a svojim kolegama organizovali obuke plivanja, košarke, samoodbrane i dr.

"Ohrabrujuća je podrška studentima sa invaliditetom, podrška u stjecanju vještina za bolji pristup tržištu rada, što naš Univerzitet čini potpunijim, evropskijim, modernijim, pristupačnijim svim studentima sa kojima ćemo zajedno prebroditi izazove. Čestitke ministrici Nikolić jer je prepoznala značaj ovakvog pristupa", rekao je premijer Forto.

Posjete Sportskom centru Bossina, koji je u vlasništvu Kantona Sarajevo, organizovat će se tokom cijele ljetne sezone.

"Ured za podršku studentima je nastao u okviru Erasmus+ projekta TransToWork. Ured svakodnevno širi aktivnosti podrške svim studentima, a posebno onima sa invaliditetom. Na ovaj način, Univerzitet u Sarajevu biva sposobniji da bude vrlo inkluzivan i da omogući psihološku i svaku drugu podršku i studentima i akademskom osoblju. U sklopu aktivnosti, Ured je napravio analizu fizičkih prepreka na UNSA, te pripremio i prijedloge za njihovo otklanjanje. Pandemija je zaustavila njihovu realizaciju. Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade će se potruditi da oživi realizaciju prekinutog programa, te da i narednih godina nastavi podržavati studente sa invaliditetom", kazala je ministrica Nikolić.

Slika

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba