Skip to main content
Please wait...

U Sarajevu otvorena 26. juniorska balkanska matematička olimpijada

U Domu mladih Skenderija danas je otvorena 26. juniorska balkanska matematička olimpijada (JBMO), čiji je domaćin Kanton Sarajevo.

Organizatori JBMO-a za 2022. godinu su Udruženje matematičara Kantona Sarajevo i Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo. Ministarstvo za odgoj i obrazovanje  KS je i pokrovitelj ove olimpijade koja okuplja mlade matematičare do 15,5 godina starosti i njihove nastavnike. Takmičenje se održava svake godine u jednoj od država članica Matematičkog društva Jugoistočne Evrope (MASSEE).

Svečanosti su prisustvovali premijer Kantona Sarajevo Edin Forto, ministrica za odgoj i obrazovanje KS Naida Hota-Muminović, ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS Aleksandra Nikolić i predsjedavajući Skupštine KS Elvedin Okerić.

"Vaš prvi zadatak ovdje je da se takmičite, ali je isto tako važno da steknete nova prijateljstva. U godinama koje dolaze bit ćete lideri u svojim zemljama, donosioci ključnih odluka na univerzitetima, igrati vodeće uloge u ekonomiji. Vi ste nada za ovaj svijet. Ako sada steknete prijateljstva i održite ih u budućnosti, svijet će biti bolje mjesto. Pozivam vas da uživate u Sarajevu, Bosni i Hercegovini i gdje god se u budućnosti takmičili steknite što više prijatelja. Vaše vrijeme dolazi, sretno svima", rekao je premijer Forto.

Ministrica Hota-Muminović rekla je da je velika privilegija biti organizator i sponzor matematičke olimpijade, zaželivši svima da se u Sarajevu, gdje se susreću Istok i Zapad, osjećaju kao kod kuće.

"U Sarajevu će se u narednim danima takmičiti 109 najboljih mladih matematičara iz 18 zemalja. Sarajevo je sada tu gdje je oduvijek pripadalo - u samom središtu izvrsnosti. Mladim matematičkim nadama želimo ugodan boravak i dobre rezultate. Hvala Udruženju matematičara Kantona Sarajevo, suorganizatoru ovog međunarodnog takmičenja", rekla je ministrica Hota-Muminović.

Više od 120 učesnika dolazi iz 11 zemalja Zapadnog Balkana: Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Grčke, Kipra, Rumunije, Republike Moldavije, Sjeverne Makedonije, Srbije i Turske i sedam gostujućih zemalja: Azerbejdžana, Hrvatske, Francuske, Kazahstana, Kirgistana, Saudijske Arabije i Tadžikistana.

 

Slika

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba