Skip to main content
Please wait...

Otvorena izložba o Predsjedništvu RBiH u toku agresije, ministrica Nikolić poručila: Baštinit ćemo ideju moderne BiH po mjeri svih nas

"Kako sačuvati cjelovitu i multietničku Bosnu i Hercegovinu? Predsjedništvo RBiH 1992.-1995", naziv je izložbe koja je sinoć otvorena u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine, a u saradnji s Ministarstvom za nauku, visokog obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo.

Kroz historijske izvore, zapisnike i odluke, transkripte razgovora vođenih na sjednicama od aprila 1992. do kraja agresije na BiH, ova izložba pokazuje kako je nakon proglašenja ratnog stanja Predsjedništvo Republike BiH preuzelo ključnu ulogu u vođenju službene politike i postalo najvažnija institucija u međunarodno priznatoj Republici BiH.

Na izložbi je predstavljena i prva zastava RBiH koja je stajala na glavnom ulazu u zgradu Predsjedništva, čija oštećenja pokazuju koliko je sama zgrada bila na udaru granatiranja. Prikazan je i satelitski telefon koji je bio jedina komunikacija Predsjedništva s ostatkom svijeta u prvim mjesecima rata.

Značajan broj dokumenata i predmeta preuzeti su iz privatnih arhiva i predstavljeni na izložbi, poput manje poznatih fotografija zgrade, dokumenata s mirovnih pregovora, kao i ličnih memoriabilija članova Predsjedništva s takvih susreta.

Javnosti je predstavljena i kopija mirovnog sporazuma na engleskom jeziku potpisanog u Dejtonu, na osnovu kojeg je uspostavljen mir u našoj državi, ali i mapa s kojom je delegacija Republike Hrvatske pristupila ovim pregovorima.

Prema riječima ministrice za nauku, visokog obrazovanje i mlade KS Aleksandre Nikolić, naslov izložbe sugeriše da trebamo promišljati, učiti iz prošlosti da bi mogli oblikovati nova savremena rješenja koja će BiH pretvoriti u modernu i progresivnu državu.

“Treba imati na umu da za svaki problem postoji puno raznovrsnih rješenja. Isključivost, odnosno insistiranje na konceptu da postoji samo jedno rješenje vodi ka pat poziciji, preglasavanju i sprečavanju razrješavanja problema. To je sadašnjost koju živimo u Bosni i Hercegovini.  Izložba ‘Kako sačuvati cjelovitu i multietničku Bosnu i Hercegovinu? Predsjedništvo RBiH 1992.-1995’ zorno pokazuje da može drugačije”, navela je ministrica Nikolić.

Kako je dodala,  izložba poziva sve aktive  da počnemo promišljati o drugačijim rješenjima.

“Ova izložba, osim toga, jeste način da kažemo hvala svim pojedincima Predsjedništva BiH u periodu od 1992. do 1996. godine, koji su bili hrabri i donosili odluke koje su imale i imat će dugoročne efekte na opstojnost i budućnost BiH. Želim da zahvalim članovima Predsjedništva BiH i želim naglasiti da ćemo baštiniti i realizirati ideju moderne, demokartske i uspješne BiH koja će biti po mjeri svih nas”, zaključila je ministrica Nikolić.

Kako navode iz Historijskog muzeja BiH, izložba predstavlja jednu od njihovih ključnih aktivnosti u okviru obilježavanja trideset godina od početka rata u BiH i opsade Sarajeva. Izložba će biti otvorena tokom cijelog ljeta.

Foto: Jose Sanchez

 

 

 

 

Slika

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba