Skip to main content
Please wait...

Obilježena 27. tužna godišnjica genocida u Srebrenici, ukopani posmrtni ostaci još 50 žrtava

Komemoracijom i klanjanjem dženaze za 50 žrtava genocida, u Memorijalnom centru i na mezarju u Potočarima danas je obilježena 27. tužna godišnjica srebreničkog genocida. Na ovaj dan na mezarju u Potočarima ukopani su posmrtni ostaci još 50 pronađenih i identificiranih žrtava genocida počinjenog u Srebrenici u julu 1995. godine. 

Među brojnim državnicima i zvaničnicima, komemoraciji, odavanju počasti žrtvama i dženazi u ime Kantona Sarajevo prisustvovali su: predsjedavajući i dopredsjedavajuća Skupštine KS Elvedin Okerić i Danijela Kristić, premijer Edin Forto, zastupnica Arijana Memić, ministrice Aleksandra Nikolić, Darja Softić Kadenić, te ministri Davor Čičić i Adnan Šteta.

Najmlađa žrtva koja je ukopana je Salim Mustafić rođen 1979. godine u mjestu Tokoljaci kod Srebrenice. On je imao 16 godina u momentu kada je ubijen u ljeto 1995. godine. Njegovi posmrtni ostaci su ekshumirani iz masovne grobnice Liplje kod Zvornika, 2006. godine.

Najstarija žrtva koje je ukopana je Husejin Krdžić. On je imao 59 godina kada je ubijen u julu 1995. godine, a njegovi posmrtni ostaci su pronađeni 2007. godine prilikom ekshumacije u Kamenici. U momentu smrti 59 godina je imao i Adil Selimović. Njegovi posmrtni ostaci su ekshumirani iz masovne grobnice u Kamenici 2007. godine.

Na ovaj tužni dan svoj vječni smiraj i trajno počivalište u mezarju Potočari našle su žrtve genocida: Ademović (Šećan) Šaban, rođen 1953. godine; Aljić (Bekto) Sabrija, rođen 1940. godine; Avdić (Avdo) Šaban, rođen 1960. godine; Bektić (Sado) Munib, rođen 1951. godine; Dedić (Šerif) Džemil, rođen 1962. godine; Dudić (Junuz) Mevlid, rođen 1970. godine; Džananović (Avdo) Mustafa, rođen 1960. godine; Đozić (Abdulah) Kiram, rođen 1957. godine; Efendić (Mustafa) Nezir, rođen 1941. godine; Ferhatović (Rahman) Mevludin, rođen 1972. godine; Gabeljić (Sulejman) Salim, rođen 1968. godine; Gojčinović (Ahmet) Sead, rođen 1965. godine; Hadžić (Hasan) Salko, rođen 1969. godine; Halilović (Alaga) Hajrudin, rođen 1968. godine; Halilović (Nazif) Salko, rođen 1954. godine; Halilović (Zurijet) Almir, rođen 1975. godine; Hasanović (Džemal) Esnaf, rođen 1969. godine; Hasanović (Kadrija) Samir, rođen 1975. godine; Hasanović (Kadrija) Semir, rođen 1975. godine; Hasić (Hamed) Hamdija, rođen 1965. godine; Hasić (Nazif) Sead, rođen 1963. godine; Hukić (Hajdin) Sead, rođen 1974. godine; Hukić (Remzija) Sajit , rođen 1976. godine; Hukić (Zuhdo) Hajdin, rođen 1942. godine; Husić (Mahmut) Mevludin, rođen 1972. godine; Husić (Mehmed) Mustafa, rođen 1974. godine; Ibrahimović (Ibrahim) Smajo, rođen 1938. godine; Ibrahimović (Meho) Mehmed, rođen 1941. godine; Ibrahimović (Zuhdo) Nesib, rođen 1958. godine; Jahić (Šemso) Sakib, rođen 1972. godine; Jugović (Edhem) Mehmedalija, rođen 1960. godine; Kaljević (Izet) Nermin, rođen 1977. godine; Karić (Osman) Smajil, rođen 1937. godine; Krdžić (Avdo) Husejin, rođen 1936. godine; Merdžić (Abdulah) Edhem, rođen 1949. godine; Mešanović (Ragib) Mustafa, rođen 1961. godine; Mujčinović (Mujo) Ramiz, rođen 1955. godine; Mujić (Bekto) Suad, rođen 1966. godine; Muminović (Hasan) Elvir, rođen 1978. godine; Mustafić (Idriz) Salim, rođen, 1979. godine; Mustafić (Ragib) Muriz, rođen 1966. godine; Nukić (Mujo) Smajo, rođen 1951. godine; Osmanović (Hamed) Senad, rođen 1975. godine; Pilav (Rasim) Ismajil, rođen 1952. godine; Rahmić (Bekto) Rahmo, rođen 1952. godine; Rahmić (Habib) Mensur, rođen 1975. godine; Selimović (Mustafa) Adil, rođen 1936. godine; Sinanović (Mašo) Salčin, rođen, 1938 godine; Smajlović (Nurif) Vahid, rođen 1978. godine; i Šečić (Atif) Senahid, rođen 1956. godine.

 

Slika

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba