Skip to main content
Please wait...

Ministrica Nikolić: Sa 80.000 KM podržana 22 projekta za mlade, naredne sedmice bit će raspisan novi javni poziv zainteresiranim organizacijama

Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo podržalo je sa 80.000 KM realizaciju 22 projekta za mlade, koji su ispunili uvjete i kriterije za dodjelu sredstava po Javnom pozivu. Za dodjelu 50.000 KM, koje su ostale neutrošene za ove namjene, ponovo će biti raspisan Javni poziv naredne sedmice, na zvaničnoj web stranici ovog ministarstva.

Ugovore sa dobitnicima sredstava, predstavnicima 22 udruženja/neprofitnih organizacija potpisala je danas resorna ministrica Aleksandra Nikolić.

Kako je navela, od 53 pristigle projektne aplikacije prihvaćene su 22. Kroz selekciju su odbačene samo tri aplikacije, dok preostale aplikacije nisu prihvaćene jer nisu raspolagale sa kompletnom potrebnom dokumentacijom.

“Kriteriji za javni poziv su oblikovani na način da potaknu i osnaže mlade ljude, nevladin sektor, da se aktivnije uključe u ostvarenje ciljeva Strategije za mlade Kantona Sarajevo. Ciljevi se odnose na obrazovanje i nauku mladih, aktivizam-učešće, volontiranje i mobilnost, sigurnost, rad, zapošljavanje i preduzetništvo mladih, socijalnu brigu, te zdravstvenu zaštitu.  Imamo vrlo interesantne projekte koji će biti sufinansirani, među kojima su projekti koji promovišu nauku među mladima, tretiraju gender pitanja, prevenciju rodno-zasnovanog nasilja, recikliranje, urbane bašte i zdrave stilove života. Želja je da imamo što više kvalitetnih projekata, te pozivamo sve organizacije, studentske i nevladine, da pogledaju i ažuriraju svoju dokumentaciju, te se prijave na javni poziv naredne sedmice”, navela je ministrica Nikolić.

Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto poručio je da su Kabinet premijera i resorno ministarstvo  na raspolaganju aplikantima za svaku pomoć, u vidu savjetovanja, pomoći pri  apliciranju, jer je želja da što više kvalitetnih projekata prođe formalnu fazu potvrda i da budu realizirani.

“Ova Vlada želi potpuno promijeniti atmosferu u Kantonu Sarajevo u  onakvu kakvu mladi stvarno žele i to ne samo fokusiranjem na industrije i poslove gdje mladi imaju najviše šansi nego i generalno stvaranjem okvira za sve njihove potrebe”, istakao je premijer Forto ovom prilikom.

Slika

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba