Skip to main content
Please wait...

Umjesto ruševina u Kampusu novi park: Vlada KS, UNSA i Općina Novo Sarajevo u septembru otvaraju novi prostor za odmor i rekreaciju građana

Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto posjetio je danas Kampus Univerziteta u Sarajevu, gdje se uveliko radi na uređenju trim staza, šetnice te prostora za odmor i rekreaciju.

Kako se premijer Forto uvjerio na licu mjesta, nekadašnje ruševine i zapušteni prostor u središtu grada postaju prelijepi park. U toku je prva faza planiranih radova na nekada mračnoj i opasnoj lokaciji, a nakon toga slijedi postavljanje mobilijara. Park neće biti namijenjen samo za studente, već za sve građane.

„Završetak radova u septembru ćemo obilježiti zajedno. Izgradit ćemo društvo znanja, između ostalog, pretvaranjem mraka, šiblja i šaši u osvijetljeni prostor za građane, a posebno djecu i mlade“, naveo je premijer Forto, najavljujući i skori početak gradnje moderne zgrade Univerzitetske biblioteke, što će biti početak izgradnje novog Kampusa.

Ovom prilikom, premijer Forto izrazio je zahvalnost ministrici za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS Aleksandri Nikolić, rektoru Univerzitet u Sarajevu Rifatu Škrijelju i načelniku Općine Novo Sarajevo Hasanu Tanoviću na angažiranosti na ovome projektu.

 

 

Slika

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba