Skip to main content
Please wait...

Premijer Forto i ministrica Nikolić pružili podršku formiranju vijeća mladih KS

Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto i ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS Aleksandra Nikolić primili su danas predstavnike Vijeća mladih Federacije BiH - generalnog sekretara Nedima Alibegovića i projektnog koordinatora Merisa Bećovića.

Oni su premijera i ministricu upoznali s aktivnostima koje su posljednjih mjeseci provodili po pitanju omladinskog organizovanja u općinama Kantona Sarajevo, s ciljem osnivanja vijeća mladih na kantonalnom nivou, s obzirom da ono trenutno ne postoji.

Premijer Forto i ministrica Nikolić izrazili su punu podršku fomiranju kantonalnog vijeća mladih te su naveli da će Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade i Ministarstvo pravde KS što prije sprovesti neophodne procedure.

Tokom današnjeg susreta predstavnici Vijeća mladih FBiH informirali su premijera i ministricu o svojim aktivnostima, te su naveli da im je fokus na jačanju kapaciteta omladinskih udruženja, infomiranje i zagovaranje.

 

 

Slika

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba