Skip to main content
Please wait...

Premijer Edin Forto o postignutim rezultati Vlade Kantona Sarajevo

Krajem 2019. godine premijer Kantona Sarajevo Edin Forto je u dvije minute nabrajanja uspio pomenuti sva važnija dostignuća Vlade koju predvodi, a koja se tiču unapređenja života građana. 

Danas pri kraju mandata, premijer Forto je u nabrajanju rezultata potrošio više od šest minuta. 

Registar zaposlenih u kantonalnom javnom sektoru, donošenje zakona o prijavljivanju imovine nositelja javnih funkcija KS, obnova pedijatrijskog odjela Opće bolnice, obezbjeđenje 1.000 KM porodiljama u Kantonu Sarajevo mjesečno godinu dana, subvencije za vrtiće u iznosu od 200 konvertibilnih maraka, jedinstveni kuponi za javni prevoz, novi trolejbusi na ulicama, plaćeni novi tramvaji koji dolaze početkom naredne godine, uvođenje Sarajeva u karbon neutralne gradove Evrope što će nam donijeti značajna sredstva namijenjena poboljšanju kvaliteta zraka, historijska ulaganja u film, besplatni studiji na IT smijeru, sređivanje Kampusa i uvjeta da počne gradnja muzeja ARS AEVI, samo su neki od rezultata koje je naveo premijer Forto.

"Praksa izvještavanja učinjenog putem javnih sredstava informiranja ustanovljena je u zemljama Skandinavije. Budući da one bilježe najviši nivo povjerenja u vlast, preuzeli smo dobru praksu" pojasnio je premijer Forto svoj motiv za ovu vrstu infomiranja javnosti.

A svi rezultati na koje se premijer osvrnuo mogu se pročitati u dokumentu, koji se nalazi u prilogu ovog saopćenja za javnost.

 
Prilog
Slika

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba