Skip to main content
Please wait...

U korak sa svjetskim i naučno – tehnološkim trendovima: Predstavljeni najznačajniji projekti Centra za napredne tehnologije u Sarajevu

Projekti Centra za napredne tehnologije (CNT) koji su realizirani u protekle četiri godine, odnosno od osnivanja ove institucije, predstavljeni su danas u Sarajevu.

S vizijom zadržavanja mladih kadrova u zemlji, projekti CNT-a su realizirani u partnerstvima s domaćim istraživačima, inženjerima, naučnim institucijama i kompanijama. Posebno je važno što proizvodi i prototipi koji nastaju kao rezultat bh. naučnika mogu naći svoju široku primjenu, kako za civilnu upotrebu tako i u namjenskoj industriji. Jedan od ciljeva CNT-a je kompletan rad uskladiti sa svim relevantnim standardima, uključujući i NATO standarde, te postati mjesto certifikacije drugih institucija.

„Ponosim se što smo postali mjesto okupljanja multidisciplinarnih stručnjaka koji su zajedničkim radom uz veliki entuzijazam kreirali dodatnu vrijednost i nove prilike u našem društvu. Centar je dokazao da imamo kreativne, stručne ljude koji prate svjetske trendove i u prilici su to znanje ponuditi Bosni i Hercegovini i staviti nas u tehnološku utrku sa mnogo razvijenijim zemljama“, istakao je Ensar Mulaosmanović, direktor CNT-a.

Posebno se zahvalio svim institucijama i partnerima koji su u proteklom periodu sarađivali sa Centrom.

„Nabavka opreme je ključ uspješnog funkcioniranja ovakvog centra, zbog čega smo kreirali mrežu partnerstava, kako bismo osigurali kontinuiranu opskrbu svim potrebnim materijalima“, zaključio Mulaosmanović, te izrazio očekivanje podrške nadležnih institucija u opremanju postojeće CNT laboratorije kako bi adekvatno pratila naučno-istraživački razvoj.

U proteklom periodu realizirane su konstrukcije dronova različite namjene, istraživani su materijali poput volframa i titanijuma, te mogućnosti primjene njihovog praha u medicinske i druge svrhe, goriva ćelija koja pretvara hemijsku u električnu energiju će biti posebno važna u procesu dekarbonizacije društva, kao i istraživanja u vezi sa litijum-jonskom baterijom sa grafenskom, a ne grafitnom katodom. Među projektima je i konstrukcija Red Dot nišana, te laserskog daljinomjera i drugih koji će svoju primjenu naći u namjenskoj industriji.

Poseban poticaj daljem razvoju CNT-a će biti Centar za razvoj poduzetništva koji bi trebao početi sa radom unutar ove institucije početkom slijedeće godine.

„Centrom za razvoj poduzetništva zaokružujemo naš sistem podrške razvoju poduzetništva mladih u Kantonu Sarajevo jer, osim finansijske podrške, grant sredstava koja obezbjeđujemo kroz naš program poticaja pokretanja startup biznisa mladih, sada nudimo i sve druge usluge kroz resursne i edukativne servise, konsultantske i istraživačko – projektne servise, kao i servise za korporativno poduzetništvo“, istakao je Adnan Delić, ministar privrede Kantona Sarajevo.

Kako je istakao, država mora mladima ponuditi alternativu koju traže izvan granica naše domovine.

„Upravo zato Centar za razvoj poduzetništva i poslovni inkubator jedan je od projekata CNT-a koji je posebno značajan u segmentu podrške mladima. Sve zajedno treba doprinijeti jačanju poslovnog ambijenta, otvaranju novih, konkuretnih radnih mjesta i zadržavanju mladih stručnjaka u našoj zemlji“, zaključio je ministar Delić.

Slika

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba