Skip to main content
Please wait...

Projekt obnove Kampusa teče planiranom dinamikom, izvjesna finansijska sredstva za njegovu cjelovitu realizaciju

O daljim koracima i procedurama u realizaciji projekta obnove Kampusa Univerziteta u Sarajevu, danas su ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS Aleksandra Nikolić i direktorica Direkcije za izgradnju i održavanje Kampusa Lejla Hajro razgovarale s delegacijama Evropske investicijske banke (EIB) i Francuske agencije za razvoj (AFD), a koje su predvodili Sandrine Friscia iz EIB i Maxime Lebovics, zamjenik direktora Regionalnog ureda AFD-a za Zapadni Blakana.

Projekt cjelokupne obnove i razvoja Kampusa je projekt koji se pripremao i vodio protekle dvije godine. Evropska investicijska banka je ovaj projekt prepoznalq kao važan razvojni projekt za Bosnu i Hercegovinu, te je već odobrila 500.000 eura za tehničku asistenciju.

Banka je već provela procedure nabavki, uz angažman engleske konsultantske firme ARUP, što je rezultiralo izradom seta dokumentacije koja obuhvata izradu Master plana za obnovu i razvoj Kampusa, idejnih rješenja za sve objekte, te izradu Studije izvodljivosti projekta.

Vlade KS, Univerzitet i Evropska invsticijska banka su već ranije potpisale Ugovor kojim se ova banka obavezela da prati ovaj projekt, te da ga finansira u vrijednosti do 50 posto iznosa koji pokaže Studija njegove izvodljivosti.

“U međuvremenu smo stupili u kontakt sa Francuskom agencijom za razvoj (AFD), koji su stalni partneri Evropske investicijske banke i na drugim projektima, jer su njeni predstavnici izrazili želju da i oni učestvuju kao partneri u ovom projektu, odnosno da u nastavku projekta osiguraju finansiranje preostalih 50 posto za njegovu konačnu realizaciju. Kao prethodnice te investicije, danas su nas iz ove agencije informisali da trenutno imaju na raspolaganju određena grant sredstva koji bi nam mogli dodijeliti ukoliko mi prema njima uputimo projekt u kome bi specifirali šta je to što nam nedostaje, a što bi moglo biti finansirano tim sredstvima. Mi ćemo svakako što je prije moguće odgoviriti na ovu ponudu na kojoj joj svakako zahvaljujemo”, poručila je direktorica Hajro.

Kako je istakla ministrica Nikolić, rekonstukcija Kampusa ne samo da podiže proces studiranja i rad Univerziteta na viši, evropski nivo, nego čini i pokretačku snagu daljeg razvoja Kantona Sarajevo.

“Projekt 'Kampus' vidimo kao pokretač nove faze razvoja, kako grada, tako Kantona, ali i cijele BiH. Kampus je tako i zamišljen da bude dio grada, da okuplja ljude koji će razmjenjivati ideje i promišljati o budućnosti ili prosto uživati u posebnoj atmosferi. Očekujemo da će izgradnja Kampusa pokrenuti niz razvojnih procesa koji će Sarajevo, reoblikovati kao modernu, 'zelenu', održivu i za rad i život ugodnu destinaciju, privlačnu prije svega mladim, kreativnim ljudima, ljudima dobre volje iz cijelog svijeta”, istakla je ovom prilikom ministrica Nikolić.

Predstavnica EIB-a za Bosnu i Hercegovinu Sandrine Friscia istakla je ulogu EU banke u podršci jednakom pristupu modernom obrazovanju.

“EIB tradicionalno ulaže u obrazovanje, jer su znanja i vještine preduslov za zapošljavanje, otvaranje novih radnih mjesta, inovacije i socijalnu inkluziju. Razvoj univerzitetskog Kampusa u Sarajevu ide u prilog svim ovim ciljevima, zbog čega smo odlučili da obezbijedimo grant tehničke pomoći za pripremu ovog značajnog projekta. Kada bude završen, uvjereni smo da će poboljšati obrazovne standarde zemlje, istovremeno podsticati konkurentnost i razvoj ljudskog kapitala.” , navela je ona.

Zamjenik direktora AFD Ureda za zapadni Balkan, Maxime Lebovics, istakao je poseban interes agencije za projekat, u vezi sa regionalnim mandatom AFD-a da podrži put ka članstvu u EU.

„Kao Francuska razvojna banka, naša osnovna misija u regionu je da doprinesemo procesu evropskih integracija. Ovaj mandat materijalizujemo kroz finansiranje ključnih reformi i investicija koje promoviraju zelenu infrastrukturu, poboljšavaju dobrobit građana i pružaju bolje mogućnosti za mlađe generacije. Sa ovakvim ciljevima usklađena je i sanacija sarajevskog Kampusa, kao integriranog urbanističko-obrazovnog projekta od regionalnog značaja. Zbog toga sada mobilišemo ekspertizu i resurse da podržimo naredne bitne korake za njegovu pripremu i realizaciju“, naveo je on.

Podsjetimo, postojanje Master plana obnove Kampusa definisalo je konačnu viziju njegovog budućeg izgleda i funkcije. Osnovi koncept razvoja je definisan i usvojen od strane Univerziteta u Sarajevu, a jučer su prezentirana idejna rješenja za objekte. Studija izvodljivosti obnove i razvoja Kampusa, kao finalni dokument prije početka njene realizacije na terenu, trebala bi biti završena do kraja mjeseca februara, kada će biti poznata i ukupna finansijska vrijednost potrebna za rekonstrukcije univerzitetskog Kampusa.

Služba za protokol i press KS

Slika