Skip to main content
Please wait...

Stipendije Republike Indonezije za studiranje na osnovnim, master i doktorskim studijama u akademskoj 2022/2023. godini

Ambasada Republike Indonezije u Sarajevu dostavila je informaciju o konkursu za dodjelu stipendija za studiranje na osnovnim, master i doktorskim studijama u Republici Indoneziji. Riječ je o programu stipendiranja Kemitraan Negara Berkembang -KNB 2021 za kandidate iz Bosne i Hercegovine.

Detaljne informacije o studijskim programima, uvjetima za prijavu, načinu prijave, spisku potrebne dokumentacije, kao i obuhvatu i visini stipendija, dostupne su na internet stranici programa stipendija: http://knb.kemdikbud.go.id/ ili putem emaila: knb@kemdikbud.go.id

Također, za više informacija, kandidati se mogu obratiti Ambasadi Republike Indonezije u Sarajevu, na email: saraievo.kbri@kemlu.go.id

Prijavljivanje za stipendije je moguće do 18.2.2023. godine. Rezultati procesa odabira kandidata će biti objavljeni 9.6.2023. godine.

Stipendija
Visoko obrazovanje
RB
0

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba