Skip to main content
Please wait...

Program stipendiranja Ministarstva vanjskih poslova Rumunije za strane državljane u akademskoj 2023/24. godini

Ambasada Bosne i Hercegovine u Bukureštu informisala je Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine da Ministarstvo vanjskih poslova Rumunije u saradnji sa Upravom za javnu, kulturnu i naučnu diplomatiju nastavlja aktivnosti u okviru programa stipendiranja kojim se stranim studentima dodjeljuju stipendije za studiranje u okviru tri ciklusa studija, u akademskoj 2023/2024. godini.


Stipendije se neće dodjeljivati za oblast medicine, stomatologije i farmacije.
Stipendije pokrivaju troškove: finansiranja pripremne godine, školarinu, smještaj u studentskim domovima, te mjesečnu novčanu naknadu. Stipendije ne pokrivaju troškove međunarodnog i domaćeg transporta.


Više informacija dostupno je na web stranici: https://studyinromania.gov.ro, a prijavni formulari stipendiranju mogu se preuzeti na web stranicama:
Na rumunskom jeziku: http://www.mac.ro/nodc/1794
Na engleskom jeziku: http://www.mac.r0/en/110de/l 0251
Na francuskom jeziku: http://www.mac.ro/fi7nodc/10253


Krajnji rok za podnošenje online aplikacija putem linkova: https://studyinromania.gov.ro i https://scholarships.studyinromania.gov.ro je 1.3.2022. godine, a nekompletne prijave, te prijave podnesene drugim putem se neće uzimati u razmatranje.

Stipendija
Visoko obrazovanje

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba