Skip to main content
Please wait...

"CREDU" PROGRAM STIPENDIRANJA DOKTORSKOG STUDIJA

Obavještavamo vas da Univerzitet u Koventriju (Coventry University), Univerzitet Arhus (Aarhus University) i Vijeće Evrope (Council of Europe) pozivaju sve zainteresovane kandidate da se prijave na doktorski program stipendiranja, koji počinje u septembru 2023. godine.

Uspješni kandidati će se upisati u Centar za globalno učenje (GLEA) Coventry Univerziteta kao matičnu ustanovu i na program doktorskog istraživanja "Cotuelle" programa, pod nadzorom supervizora sa univerziteta Coventry i Aarhus i stručnjaka za politiku Vijeća Evrope.

Doktorski studij će uključivati boravak od najmanje jedne godine u Centru za budućnost visokog obrazovanja (CHEF), Univerziteta Arhus u Danskoj, i do šest mjeseci za obavljanje terenskog rada sa stručnim savjetnikom Vijeća Evrope u Strazburu, Francuska.

Program nudi doktorskim istraživačima priliku da unaprijede svoje vještine i stručnost u oblasti visokog obrazovanja i ostvare dvostruku diplomu iz Coventryja i Aarhusa.

Programom se obezbjeđuje stipendija, troškovi školarine i dodatne naknade.

Za više detalja zainteresovani kandidati mogu pristupiti sljedećem web site-u: https://www.coventry.ac.uk/research/research-opportunities/research-students/making-an-application/

Aplikacije se podnose online, putem web adrese: https://pgrplus.coventry.ac.uk/studentships/ge-the-role-of-universities-in-creating-a-democratic-europe, najkasnije do 07.04.2023.godine.

Više informacija o ovom doktorskom programu stipendiranja kandidati mogu dobiti od kontakt osoba: Dr Que Anh Dang (queanh.dang@coventry.ac.uk) i Prof. Sue Wright (suwr@edu.au.dk). 

Stipendija
Visoko obrazovanje

Ministarstvo

Ministarstvo

Reisa Džemaludina Čauševića, Sarajevo

Telefon: +387(0)33 562-029
Fax: 387(0)33 562-031
info@mon.ks.gov.ba


MINISTRICA

Aleksandra Nikolić
Telefon: +387(0)33 562-030, +387(0)33 562-029


SEKRETAR MINISTARSTVA

Belma Trajkov
Telefon: +387(0)33 562-028


VIŠI REFERENT ZA ADMINISTRATIVNE POSLOVE

nINA tIRIĆ
Telefon: +387(0)33 562-130

Sektor za visoko obrazovanje

Sektor za visoko obrazovanje
POMOĆNICA MINISTRICE

Azra Ivazović
Telefon:+387(0)33 562-132
azra.ivazovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NASTAVU

Adisa Hota
Telefon:+387 (0) 33 562–132
adisa.hota@mon.ks.gov.ba


STRUČNA SAVJETNICA ZA DRUGOSTEPENO UPRAVNO RJEŠAVANJE

Elmedina Pandžić
Telefon:+387 (0) 33 562–186

Sektor za nauku

Sektor za nauku
POMOĆNICA MINISTRICE

Mr.sci. Azemina Njuhović
Telefon:+387(0)33 562-069
azemina.njuhovic@mon.ks.gov.ba


STRUČNI SAVJETNIK ZA OSIGURAVANJE UVJETA ZA KVALITET U OBLASTI NAUČNOISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

Mr. Marina Cicović
Telefon:+387(0)33 562-132
marina.cicovic@mon.ks.gov.ba


Elma Kudić
Telefon:+387(0)33 562-278
elma.kudic@mon.ks.gov.ba

Sektor za mlade

Sektor za mlade
VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA SARADNJU SA OMLADINSKIM SEKTOROM I OMLADINSKIM UDRUŽENJIMA

Jelena Šantić Stefanoska
Telefon:387(0)33 562-205


VIŠI STRUČNI SARADNIK ZA KOORDINIRANJE MEĐURESORNE SARADNJE U PITANJIMA MLADIH

Melisa Hajdarović-Marinković
Telefon:387(0)33 562-205

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove

Sektor za finansijsko – računovodstvene poslove
POMOĆNIK MINISTRICE

Nihad Šeta,dipl.ecc
Telefon:+387 (0)33 562-259
nihad.seta@mon.ks.gov.ba