Skip to main content
Please wait...

Sarajevo će uskoro dobiti Muzej "Obrazovanje pod opsadom"

U okviru obilježavanja 30. godina od početka opsade Sarajeva, u multimedijalnom centru Javne ustanove Fond Memorijala Kantona Sarajevo danas je prezentiran projekt Muzej "Obrazovanje pod opsadom".

Projekt osnivanja i otvaranja Muzeja iniciralo je Ministarstvo odgoja i obrazovanja KS, a u njegovoj realizaciji će učestvovati i kantonalna ministarstva kulture i sporta, visokog obrazovanja, nauke i mladih, za  boračka pitanja, kao i Fond memorijala.  Saglasnost  na projekt dala je Vlada KS. 

Kako je kazala ministrica odgoja i obrazovanja Naida Hota Muminović, biće to multifunkcionalni prostor,  mjesto susreta prošlosti i budućnosti, gdje ćemo učiti naše učenike kako da se sjećaju i pamte šta se dešavalo u Sarajevu tokom protekle agresije.

“Osnovna ideja za uspostavu Muzeja je, pedagoški i psihološki, njegovanje kulture sjećanja.  Sasvim je jasno da naše društvo nije imalo nikakvu strategiju da dio otpora koji smo pružali agresiji i kroz obrazovanje, osvijetli i sačuva trajno. Tu nepravdu moramo popraviti. Moramo čuvati sjećanje na naše heroine i heroje, učenike i profesore. Moramo zabilježiti ratnu učionicu, poneki rokovnik, svesku sa pripremama za časove, možda neki mantil ili cipele, ko zna što ćemo sve naći. Vrijeme je i da kažemo da su u opkoljenom Sarajevu osnivane nove škole, škole sa eksperimentalnim i novim pedagoškim pristupima. Tako ćemo napraviti mjesto susreta prošlosti i budućnosti. Mjesto gdje ćemo, kada nam bude teško doći da se zagledamo u čudesne priče o strogoj opredijeljenosti za pobjedu svjetla nad tamom i velikoj ljubavi prema svom pozivu i svojoj misiji”, istakla je ministrica Hota Muminović tokom današnje promocije.

Muzej će, kako je najavila, biti smješten u prostoru Srednje tehničke škole grafičkih tehnologija dizajna i multimedije. Planirano je da Ministarstvo u nastavne planove i programe osnovnih i srednjih škola uvede obavezu posjete muzeju jednom ili više puta godišnje. U sklopu muzeja bit će predviđen i prostor za kreativni rad učenika, održavanje edukacija, radionica i takmičenja.

O ideji i važnosti osnivanja Muzeja "Obrazovanje pod opsadom", njegovoj ulozi i fukcionisanju, govorili su danas i profesorica  Treće gimnazije u Sarajevu Sadžida Hadžić, direktor Fonda memorijala  KS Ahmed Kulanić, te resorni ministri Samir Avdić,  Aleksandra Nikolić i Omer Osmanović.

Profesorica Hadžić, koja je četverogodišnji period opsade Sarajeva provela izvodeći nastavu u ratnim školama, ideju o osnivanju Muzeja je dočekala, kako kaže, sa oduševljenjem.  Mislila, je, kaže, sve do sada, kao i većina njenih kolega, da su “heroji s kredom” bačeni na marginu historije ovoga grada i zaboravljeni od svih. Prisjetila se teških dana četverogodišnje opsade:

“Teško je zamisliti šta bi se desilo da ratni Sekretarijat za obrazovanje nije poslao poziv prosvjetnim radnicima i pokrenuo rad ratnih škola u Sarajevu. Mi smo se odazvali, žene koje su bile okosnica obrazovanja, dok su pojedine kolege  dolazile sa linija odbrane. Išli smo na improvizirane punktove, u privatne kuće, pod granatama, snajperskom paljbom, gladni, ranjeni. Ništa nas nije sprečavalo da stignemo do naših učenika. Bilo je važno sačuvati obrazovni kontinuitet. Bio je to poseban i veličanstven otpor opsadi, ali i spas za našu djecu”.

Kazala je kako je važno da imamo muzej sjećanja na obrazovanje pod opsadom, u kojem će se učiti o našoj teškoj ali hrabroj i dostojanstvenoj prošlosti “u kojoj će sjećanje na bitku za znanjem biti putokaz za budućnost”.

Ministri Avdić, Nikolić i Osmanović, te direktor Kulanić iskazali su punu podršku realizaciji ovog zajedničkog projekta.

Kako su istakli, za njegovu implementaciju Vlada KS je iz Budžeta za ovu godinu izdvojila milion KM. Odlukom Vlade, uspostavljena je interresorna radna grupa koja će voditi poslove pripreme projekta, dok će proceduru javnih nabavki realizirati Ministarstvo odgoja i obrazovanja.

Prije puštanja u rad Muzeja, bit će upućen prijedlog Skupštini da se Muzej da na upravljanje Fondu memorijala KS.

Doprinos današnjoj prezentaciji svojim nastupima su dali i učenici Prve gimnazije i Srednje muzičke škole.

Slika